Hiện tại mình đang seo 1 web dịch vụ sửa máy tính đà nẵng và 1 cái blogspot trong quá trình làm cái web chính thì mình có chạy adword cho blog ( và đi link cho cả web và blog chung nhau luôn ) tuy nhiên blog sau khi chạy adword tỉ lệ khách gọi lại rất thấp vì thế mình chuyển cái blog thành vệ tinh luôn và trỏ link về site chính . từ khóa dạo này đang dậm châm tại chỗ ở trang 2 . mình đã nghĩ đến việc có thể do đi link trùng nhau nên bị vậy , nhưng không gỡ xóa được bài viết đi link vì trên diễn đàn admin không cho xóa , không biết có phải do đi chung link không cả nhà nhỉ