Bản cập nhật thuật toán của Google được công nhận bởi John Mueller của Google trong Hangout Webmaster hôm qua đang được tung ra. Mueller khẳng định bản cập nhật thuật toán này không liên quan gì tới thuật toán Panda.


Thật không thể tin nổi. Báo cáo MozCast thật không thể tin được, theo như mình theo dõi thì gần 2 năm qua chưa bao giờ bảng báo cáo của Mozcast lại lên đến 100 độ thì nay đã lên đến 102. Tiến sĩ Pete Meyers của Moz đã nhận định rằng đó không phải là sự trục trặc dữ liệu.Có ý kiến cho rằng do sự biến động về HTTPS của Wikipedia đã tạo ra sự thay đôi này. Có lẽ sẽ có sự thay đổi lớn khi Wikipedia quyết định sử dụng HTTPS.

Mới mức độ chi phối SERPs của Wikipedia, một sự thay đổi toàn bộ của Wikipedia có thể gây ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm của Google.
Trong thời điểm này tất cả chỉ là dự đoán, cho đến khi nhận được thông tin chính thức từ Google. Tiến sĩ Peter của Moz tin rằng ông đã tìm được lời giải thích nhưng ông sẽ tiết lộ sau.Và cũng tại thời điểm này, bản cập nhật Panda hay bản cập nhật thuật toán Mobile đã được loại trừ.
Ngoài đợt cập nhật này, chúng ta vẫn mong chờ một bản cập nhật Panda như thông báo về việc chuẩn bị cập nhật thuật toán trong tuần trước:


PHP Code:

http://tapchiseo.info/google-panda-chuan-bi-dot-cap-nhat-moi.html http://tapchiseo.info/thuat-toan-penguin-cung-som-duoc-cap-nhat.html

. Trong Hangout Webmaster hiện nay, John Mueller nói chúng ta cần chờ đợi đợt làm mới Panda trong một vài tuần tới và Penguin trong những tháng tiếp theo.
Không biết nhà mình ai thấy biến động gì trong thứ hạng từ khóa hay biến đổi gì lớn chưa? Share để mọi người cùng thảo luận nhé.