Dưới đây là bảng công thức tính số lượng backlink cho anh em chưa biết.


Cụ thể là: Muốn đạt PR1 thì cần 15 BL từ trang pr 1 và 3 BL từ trang pr 2.
Đính chính là: Muốn đạt PR1 thì cần ít nhất 15 BL từ các Trang ( tức là 15 trang có PR là 1), Thường thì trang chủ của web đó sẽ có PR cao nhất.

Ngoài ra còn một yếu tố tác động tối đa tới thứ hạng của PR, đó là số link out ra của trang mà mình đặt BL, Link out càng ít thì PR về càng caoNhân tiện mình xin hỏi 1 câu, nếu đúng như công thức trên thì chuyện gì sảy ra khi C(số Outlink = 0)

Công cụ cho anh em xem PR: SeoQuake (Cáo lửa); SeoQuake (Chôm)Chả hiểu sao mình có 1 trang PR 2 và một trang mới tạo gần 2 tháng, có 200 BL từ pr 2 về mà chẳng thấy Răng đâu, chán thật, chắc cuối tháng xin nghỉ chứ nghề này đuối quá.
Mình vừa tìm ra câu trả lời thì ra là phải từ nhiều trang chứ không phải BL từ 1 trang

Nguồn: Internet