♨ Ngày 21 tháng 4 là hạn chót của Google cho các quản trị web phải có điện thoại di động thân thiện,tất nhiên Google sẽ phải mất vài ngày đến một tuần chạy mới tung ra thuật toán
♨ Các thuật toán xếp hạng điện thoại di động thân thiện sẽ ảnh hưởng đến các tìm kiếm điện thoại di động bằng tất cả ngôn ngữ trên toàn thế giới và 'sẽ có một tác động đáng kể trong kết quả tìm kiếm.'
♨ Nó sẽ có một tác động lớn trên kết quả tìm kiếm hơn thuật toán Penguin và Panda đã làm.
♨ Các thuật toán xếp hạng điện thoại di động thân thiện sẽ không có bất kỳ tác động về việc tìm kiếm máy tính để bàn nào.
♨ Google news sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thuật toán di động thân thiện.
♨ thiết kế cho điện thoại di động không phải là cách duy nhất để thân thiện với điện thoại di động
♨ Trang web của bạn phải bỏ chặn CSS & javascript để vượt qua bài kiểm tra điện thoại di động thân thiện