Trong một buổi trao đổi trực tuyến mới đây, John Mueller - một Googler được Google chỉ định làm đại diện cho hãng trao đổi với các webmaster đã cho biết bạn nên tránh xa việc xây dựng liên kết (link building). Trong trả lời của mình khi các webmaster hỏi về việc ông suy nghĩ như thế nào về việc xây dựng liên kết, ông thậm chí còn cho rằng việc này có hại nhiều hơn có lợi và khuyên các webmaster nên tránh xa nó ra.

Khi một webmaster tham gia vào buổi nói chuyện đặt ra câu hỏi "is link building in any way good?", John đã giải thích và cho rằng "in general, I’d try to avoid that."

Đây là nội dung của toàn bộ buổi trao đổi:Để thuận tiện cho việc tham khảo, vnwebmaster.com xin đăng tải toàn bộ câu trả lời của John Mueller.

Trích dẫn:
That is a good question.

In general, I’d try to avoid that.

So that you are really sure that your content kind of stands on its own and make it possible for other people of course to link to your content. Make it easy, maybe, put a little widget on your page, if you like this, this is how you can link to it. Make sure that the URLs on your web site are easy to copy and paste. All of those things make it a little bit easier.

We do use links as part of our algorithm but we use lots and lots of other factors as well. So only focusing on links is probably going to cause more problems for your web site that actually helps.
Và như bạn thấy từ nội dung câu trả lời, bản thân Google cũng không khuyến khích việc xây dựng liên kết cũng như đề nghị bạn tránh xa nó ra. John cũng cho rằng xây dựng liên kết là một phần của website, tuy nhiên đó không còn là phần chính và quan trọng nhất.

Mình cũng tin rằng giá trị của liên kết sẽ nhanh chóng giảm trong thời gian tới và được thay thế bởi những yếu tố khác có lợi hơn cho người dùng và xác định một cách rõ ràng hơn.

Cho nên, nếu bạn đang xây dựng liên kết, nếu bạn đang "cày link" hàng ngày một cách điên cuồng mà thứ hạng không có thay đổi gì đáng kể, có thể là lúc bạn nên dành thời gian cho những công việc khác.