Có khá nhiều bạn thắc mắc về SEO hình ảnh. Làm video để các bạn có thể tham khảo. Hi vọng được sự góp ý của ace SEOer trên TGS.


[MEDIA=youtube]lADbuQ_omPU?[/MEDIA]
Trong video còn thiếu 1 chút về sitemap nhưng không cần thiết lắm khi có sitemap hình ảnh rồi các bạn truy cập vào Google Webmaster Tools -> Thu thập dữ liệu -> Sơ đồ trang web: add sitemap image vào là xong.