Chia sẻ các diễn đàn gov.vn đặt profile ( các diễn đàn còn sống )
Chào anh em các diễn đàn gov thì nhiều diễn đàn chia sẻ nhưng nhiều diễn đàn đã die nên a e mất công mình đã tổng hợp lại và đã đăng ký thành thông h chia sẻ để a e có thêm tài nguyên. chúc a e mau lên top.
sba.gov
tinhdoanbacninh.gov.vn
ytelonghung.gov.vn
rfd.gov.vn
noivuquangtri.gov.vn/forum/index.php
samhsa.gov
anh em có diễn đàn nào còn sống chia sẻ thêm nhé.