Có 6 loại thẻ H1, H2, H3, H4, H5, H6. Con số càng nhỏ thì font chữ hiện ra càng to. Nghĩa là H1 là header lớn nhất và H6 là header nhỏ nhất.

Hãy thử mường tượng qua một cuốn sách thì H1 giống như tựa cuốn sách, các H còn lại sẽ là tiêu đề phần, chương, đề mục lớn, đề mục nhỏ. CácSE khi nhìn vào nội dung trang web của bạn cũng như bạn đang ngồi trước máy tính nhìn vào. SE hiểu được đâu là tiêu đề, đâu là mục lớn đâu là mục nhỏ…thông qua chúng ta sử dụng các thẻ Heading.

Cách dùng các thẻ Heading :


: Nội dung chính bạn muốn đề cập, có từ khoán bạn SEO ( dùng độc nhất 1 thẻ H1 trong 1 webpage ).

: biểu lộ ngắn ngọn nội dung chính, có từ khóa bạn SEO ( Không lên quá 5 lần ).

: diễn đạt ngắn ngọn nội dung liên can ( không quá 7 lần )

: Không quá 10 lần

: không nên quá 15 lần

: không nên quá 20 lần.
Từ thẻ H3 trở đi bạn không nên cài từ khóa vào đó. Google sẽ nghĩ rằng : nội dung của bạn chỉ cho bot đọc chứ không phải cho người đọc.

Chúc các bạn thành công.