Đây là những công cụ mình hay sử dụng để check backlink ,share cho mọi người .
mình hay dùng:backlinkwatch ,ngoài ra còn có các công cụ khác như : ahrefs ;opensiteexplorer; backlinkwatch; monitorbacklinks ; opesite phân tích kĩ thuật tốt nhất;Market samurai chi tiết nhất ; Seopower Suit ; analyzebacklinks; opensiteexplorer.....