CHÀO CÁC SEOER!

Không thể phủ nhận được giá trị của Onpage trong SEO, đôi khi chỉ cần bạn tối ưu được một trang Webs chuẩn SEO thì bằng lợi ích trăm link cho lại. Và có một yếu tố khá quan trọng trong kỹ thuật Onpage đó là phân bố từ khóa, chọn vị trí đặt từ khóa sao cho tối ưu và hợp lý nhất.

Và sau đây là một số vị trí mình thường hay đặt từ khóa khi Onpage:
1. Đặt từ khóa trong thẻ Title, cho từ khóa xuất hiện ngay đầu Title
2. Đặt từ khóa domain
3. Đặt từ khóa trong H1 ở tiêu đề chính
4. Đặt từ khóa trong các đường liên kết nội bộ
5. Đặt từ khóa backlink
6. Đặt từ khóa trong subdomain
7. Đặt từ khóa trong URL của bài viết
8. Đặt từ khóa trong các thẻ Heading (H2, H3, H4)
9. Đặt từ khóa xuất hiện trong 150 từ đầu tiên của bài viết
10. Đặt từ khóa trong thẻ image ALT
11. Đặt từ khóa lặp đi lặp lại một cách hợp lý trong nội dung
12. Đặt từ khóa trong tên ảnh
13. Đặt từ khóa trong thẻ <b><strong> (in đậm), thẻ <li> (thẻ danh sách), thẻ <i> hoặc <em> (in nghiêng)
14. Đặt từ khóa trong thẻ Meta Description
15. Đặt từ khóa trong comment của bài viết.

Vậy còn bạn, bạn còn vị trí nào giúp từ khóa đạt chất lượng tốt nhất hãy chia sẽ cho anh em nào :sure: