Đối với những người quản trị web, SEOER, thường hay sử dụng Google Analytics để theo dõi xu hướng trafic về từ đâu và xem bài nào đc đánh giá cao nhưng muốn xem được bài nhiều người xem và từ khóa chiến lượt nhiều người click thì phải trả tiền. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt được thuộc tính cụm từ chiến lược "Not provided" top 1 trong analytics


I. Định nghĩa cụm từ “Not provided”.
ot Provided trong google analytic tạm dịch là dữ liệu ẩn, tức là google sẽ không công khai những từ khóa của người dùng khi họ đăng nhập vào một trong những sản phẩm của google như : gmail, google+ , drive… Về lý thuyết, chúng ta không thế xác định được các từ khóa trong này là gì, tuy nhiên hãy tham khảo cách mà E-plus hướng dẫn sau để giải quyết vấn đề này.

II. Mở Khóa Cụm Từ “Not Provided” Trong Analytics.
Để xem được từ khóa được nhiều người gõ nhất các bạn hãy vào "Sức thu hút" ==> "Từ Khóa" ==> "Cơ bản"
Mỗi khi vào báo cáo từ khóa trong Analytics thì cụm từ này luôn nằm trên đầu.
1. Truy cập vào Quản Trị, chọn tài khoản bạn muốn quản lí

2. Nhấn vào tất cả bộ lọc – nhấn vào Bộ Lọc Mới.
Chỉnh sửa như trong hình dưới đây

Sau đó nhấn Save để hoàn tất.
3. Kết Quả Của Chúng Ta
Bây giờ chúng ta có thể xem được người khác vào site chúng ta với URL nào.

Tiếp theo Click vào đây để accounts.google.com/

Tiêp theo chọn chế độ "Tất cả dữ liệu trang web" mà bạn đã cài not proviđe
kết quả thu được kết quả top 1