Tháng 8 vừa rồi Google thông báo đã bổ sung tín hiệu xếp hạng mới HTTPS vào danh sách các tín hiệu có ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng trên SERP. Nhiều người đã tự hỏi liệu tín hiệu mới tác động như thế nào đến vị trí xếp hạng của mình ? SearchMetric đã thực hiện một nghiên cứu và chỉ ra rằng HTTPS chẳng có lợi ích gì rõ ràng đối với ranking khi chuyển từ HTTP sang HTTPS.

Marcus Tober thuộc SearchMetrics cho biết hiện không có dữ liệu nào để chứng minh website có bất kì tác động nào lên SERP sau khi chuyển sang HTTPS. Marcus viết:

Trích dẫn:
Tóm lại, không có bất kỳ mối liên hệ nào cho thấy sự khác biệt giữa HTTP và HTTPS từ các số liệu phân tích của chún tôi. Theo ý kiến của tôi, có lẽ Google chưa tung ra yếu tố xếp hạng này, và/hoặc các yếu tố này chỉ ảnh hưởng đến một phần nhỏ của ngày và không thể xác định nó với dữ liệu của chúng tôi.
Marcus cũng chia sẻ dữ liệu giữa HTTP và HTTPS và sự thay đổi xếp hạng của nó nếu có sau khi đã loại bỏ các dữ liệu không liên quan. Bảng số liệu cho thấy không có sự khác biệt liên quan đến việc cải thiện thứ hạng.Google nói rằng "đây là một tín hiệu có ảnh hưởng rất nhẹ"...