Đây là những tiêu chí đánh giá cho một link chất lượng. Mọi người thấy còn thiếu thì bổ sung phía dưới nhé.
1. Backlink ở site có Pr cao
2. Backlink ở các Website có cùng chủ đề
3. Backlink ở những Website có ít link out
4. Backlink ở trang chủ
5. Backlink đặt ở vị trí dễ Click
6. Backlink trong nội dung
7. Backlink trong bài tự viết
8. Link dofollow
9. Backlink từ các site khác IP
10. Backlink ở các web có traffic cao
11. Backlink có chỉ số DA và PA cao
12. Tuổi đời của Backlink
13. Backlink có tỉ lệ Click cao
14. Backlink từ các site GOV, EDU
16. Hệ thống Backlink có nhiều Backlink chất lượng
17. Backlink có nhiều comment chất lượng
18. Backlink có nhiều view