Khái niệm SiteMap:

Trong các tài liệu SEO hay đào tạo SEO, khái niệm SiteMap (Sơ đồ của website) được hiểu là một công cụ dạng danh mục các thành phần và cấu trúc của website.
SiteMap bao gồm một danh sách các trang của một website được thiết kế dành cho trình thu thập dữ liệu hoặc người sử dụng, điều hướng người dùng hoặc hỗ trợ Bot của các công cụ tìm kiếm (Google, Bing, Yahoo, CocCoc..) về Data Center của Search Engine.

Vai trò SiteMap trong SEO:

SiteMap cực kỳ quan trọng trong quá trình làm SEO, chúng có chức năng rất rộng đến người dùng sao cho tạo được giá trị thực và thân thiện với các công cụ tìm kiếm (Search Engine)

- SiteMap dùng để khai báo lên các công cụ tìm kiếm tạo và gửi sơ đồ giúp Google nhận biết và thu thập đầy đủ dữ liệu các trang web của bạn (Bao gồm cả những URL bị ẩn mà các công cụ thu thập thông tin bình thường không thể tìm kiếm)

- SiteMap giúp SEO master xây dựng được hệ thống với cách quản lí tổng quan và rõ ràng hơn về website của mình.

- SiteMap cho 1 website có thể chứa hơn 500 link với đủ dữ liệu các loại như: hình ảnh, video…

Phân loại SiteMap:

Sitemap được phân loại dựa rất nhiều tiêu chí, dưới đây Se.edu.vn sẽ liệt kê một số loại SiteMap dược sử dụng với những đặc điểm, chức năng và vai trò của từng loại.

Sitemap cho người dùng – sitemap.html

Sitemap có tổ chức theo sơ đồ dạng hình cây giúp cho người dùng có thể hình dung được cấu trúc và cách phân bổ các URL trong website. (xuất ra dưới dạng HTML).

Sitemap HTML thường được thể hiện ra ngoài website (khi người dùng bấm vào có thể hiển thị ra)

Mặc dù Sitemap HTML được xem là SiteMap dành riêng cho người dùng nhưng nó vẫn có tác dụng đối với việc điều hướng đường đi của Bot tìm kiếm (Bot của các công cụ tìm kiếm sẽ đi tới các thành phần trên website của bạn theo các liên kết, và chính cấu trúc của Sitemap HTML đã chứa các URL của website).

Sitemap.XML cho các công cụ tìm kiếm (google, yahoo, bing…)

Ở dạng này, SiteMap được tổ chức theo dữ liệu có cấu trúc (Ngôn ngữ XML – Extensible Markup Language – Ngôn ngữ Đánh dấu mở rộng).
SiteMap này được thiết kế dành riêng cho Bot của các Search Engine giúp Bot tìm kiếm dễ dàng thu thập dữ liệu về Data Center (do thông tin của các thành phần dữ liệu trên website đều được liệt kê theo 1 cấu trúc riêng).
Với sitemap này bạn có thể dùng Google Webmaster Tools để kiểm tra và sử dụng.

Thông thường để tạo được SiteMap XML bạn cần biết đến ngôn ngữ XML, tuy nhiên hiện nay đã có các Plugin hỗ trợ tạo

Để tạo Sitemap XML, đòi hỏi người dùng phải biết về ngôn ngữ XML, tuy nhiên hiện nay đã có các Plugin hỗ trợ tạo Sitemap XML.

Đối với mã nguồn WordPress bạn có thể vào trang .xml-sitemaps.com và làm theo hướng dẫn để tạo sitemap XML cho website của mình.

Lưu ý: Bạn cần thiết lập độ ưu tiên cho các thành phần trong Sitemap XML, thông thường các giá trị ưu tiên được đặt từ 0.1 đến 1 để phân biệt tần suất ghé thăm của Bot tìm kiếm tới các thành phần này (theo ngày, tuần, tháng,..vv..) giúp tăng cường hiệu quả của Sitemap XML.

Sitemap.XML cho các công cụ tìm kiếm (google, yahoo, bing…)

Ở dạng này, SiteMap được tổ chức theo dữ liệu có cấu trúc (Ngôn ngữ XML – Extensible Markup Language – Ngôn ngữ Đánh dấu mở rộng).
SiteMap này được thiết kế dành riêng cho Bot của các Search Engine giúp Bot tìm kiếm dễ dàng thu thập dữ liệu về Data Center (do thông tin của các thành phần dữ liệu trên website đều được liệt kê theo 1 cấu trúc riêng).
Với sitemap này bạn có thể dùng Google Webmaster Tools để kiểm tra và sử dụng.

Thông thường để tạo được SiteMap XML bạn cần biết đến ngôn ngữ XML, tuy nhiên hiện nay đã có các Plugin hỗ trợ tạo

Để tạo Sitemap XML, đòi hỏi người dùng phải biết về ngôn ngữ XML, tuy nhiên hiện nay đã có các Plugin hỗ trợ tạo Sitemap XML.

Đối với mã nguồn WordPress bạn có thể vào trang xml-sitemaps.com và làm theo hướng dẫn để tạo sitemap XML cho website của mình.

Lưu ý: Bạn cần thiết lập độ ưu tiên cho các thành phần trong Sitemap XML, thông thường các giá trị ưu tiên được đặt từ 0.1 đến 1 để phân biệt tần suất ghé thăm của Bot tìm kiếm tới các thành phần này (theo ngày, tuần, tháng,..vv..) giúp tăng cường hiệu quả của Sitemap XML.