Các bác cho e hỏi, tại sao e là admin diễn đàn mà chữ kí của em là nofollow, user nofollow thi dung rồi, làm sao chỉnh lại admin là dofollow