Bác nào tốt bụng cho mình mượn tài khoản dùng ké tạm mấy hôm. Dạo này đang cần theo sát từng đường đi nước bước của web để kịp điều chỉnh thay đổi sao cho phù hợp. Cảm ơn và hẹn ngày đáp lễ