Bạn nhận được thông báo của Google về việc phát hiện ra liên kết không tự nhiên trên trang web của bạn? Bạn không biết xử lý vấn đề này ra sao để cải thiện trang web của bạn? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ về việc giúp bạn gỡ bỏ hoàn toàn hình phạt về liên kết không tự nhiên của Google.

Đợt gần đây Google đã hành động với MyBlogGuest, rất nhiều member đã gửi yêu cầu giúp đỡ về việc hướng dẫn loại bỏ các liên kết không tự nhiên – đặc biệt là các liên kết ngoài không tự nhiên.

Có thể bạn sẽ cảm thấy rất buồn khi nhận được thông báo của Google trong tài khoản Google Webmaster Tool của bạn, nhưng bằng việc hành động kịp thời và nỗ lực làm việc để giả quyết các vấn đề gây ra các hình phạt của Google bạn sẽ sớm lấy lại được lưu lượng truy cập trước đây nhanh chóng.

Thật không may Google không cung cấp bất kỳ thông tin nào về liên kết cụ thể hoặc trang web mà Google cho là liên kết hoặc trang web có vấn đề. Điều này giống như nếu bạn đang muốn xóa xạch những liên kết không tự nhiên trên site của bạn

Điều rõ ràng nhất là bắt đầu bằng cách xem xét các liên kết mà bạn đã bán. Nếu có ai đó đã trả tiền cho việc viết bài trên trang web của bạn, quảng cáo, hoặc trước đây có mua một liên kết từ trang web của bạn, bạn nên để liên kết đó thành nofollow.

Có phải bạn đã sử dụng nhiều liên kết đối ứng như một phần của chiến dịch xây dựng liên kết của bạn? Có phải bạn đã thiết lập một liên kết trên trang web của bạn và cho phép nó trở thành một kho lộn xộn các liên kết ngẫu nhiên chứ không phải là một danh sách các nguồn tài nguyên hữu ích?

Google cũng đã nghiêm khắc hơn với các trang web có chứa số lượng lớn các guest poster. Nếu trước đây bạn đã cho phép guest poster trong quá khứ nó đáng để xem xét lại những bài viết đó để tìm kiếm các liên kết đặc biệt với các anchortext phong phú và các trang web thương mại hoặc trang chủ của các trang web khác.

Nếu bạn có một blog và cho phép comment, hãy kiểm tra các comment đó nếu bạn được phép loại bỏ các liên kết với các anchortext kèm theo. Nếu bạn có vấn đề với những comment spam, hãy xem xét việc triển khai một nên tảng khác để phát hiện comment spam tốt hơn.

Lưu trữ một bản ghi rõ ràng trên Google Doc chia sẻ những liên kết mà bạn đã đổi thành nofollow hoặc xóa bỏ. Trước đây Google đã tuyên bố nhiều lần nhưng họ không tin tưởng các tập tin ngoài như của Microsoft Excel vì chúng có thể chứa các phần mềm độc hại.

Gửi đơn yêu cầu xem xét lại

Sau khi bạn đã kiểm tra các liên kết có thể phá vỡ chương trình của Google trên trang web của bạn và thực hiện các thay đổi cần thiết, bây giờ là thời gian để bạn gửi yêu cầu xem xét lại cho Google.

Đăng nhập vào Google Webmaster Tools và đảm bảo rằng bạn đã thêm và các nhận các trang web mà bạn muốn xem xét lại. Bây giờ hãy xem xét lại trang và chọn trang web bị phạt từ trình đơn.

Giữ thông điệp của bạn lại bao gồm một liên kết đến Google Doc nơi mà bạn chia sẻ những liên kết đã loại bỏ.
Trích dẫn:
Kính gửi các thành viên trong nhóm Google Webspam

Vào (ngày) chúng tôi đã nhận được thông báo về các liên kết không tự nhiên từ trang web của chúng tôi. Chúng tôi đã xem xét tất cả các liên kết trên trang web của chúng tôi mà chúng tôi tin rằng họ đang vi phạm hướng dẫn của các bạn về các kế hoạch liên kết và xóa các liên kết của họ hoặc chuyển các liên kết đó thành nofollow.

Đây là tài liệu Google Doc những công việc chính đã thực hiện:
[Link tới Google Doc]


Chúng tôi cam kết sẽ thi hành đúng các hướng dẫn và các kế hoạch liên kết của các bạn trong tương lai

Cảm ơn các bạn đã xết xét bài tôi.

[Tên của bạn]
Bạn có thể tham khảo thông điệp sau:

[COLOR=rgb(119, 119, 119)]
Trích dẫn:
Thank you for taking the time to read our request . Our website has recently been given a penalty for unnatural links . To review our links , we now see that we have been trying to manipulate the search results using the links contain anchor text from the article provided .We have worked hard in the last few months to remove as many of these links as possible . We have contacted the webmaster using their email addresses are available on the website , whois address and also via their contact form if available.This spreadsheet shows all our links and what we have attempted to remove :[/COLOR]

Trích dẫn:
<span style="">[ Link google doc các URL đã xóa]
Some links may not be removed by hand we disavow request to google , here are some links we disavow request
[ link google doc các URL gửi disavow ]
Thank you again for reading this request . We have worked hard to resolve quality issues on our site and are fully committed to the principle of quality from this point .
Sincerely

Your name
</span>

Google nói không

Đôi khi nó có thể mất vài lần để vược qua giai đoạn yêu cầu xem xét lại. Đừng chán nản. Nó chỉ có nghĩa rằng Google cảm thấy bạn đã không dành đủ thời gian để sửa chữa các vấn đề.

Đôi khi bạn sẽ nhận được một số ví dụ về liên kết xấu trong trả lời của bạn, mà Google cho rằng vẫn còn vi phạm quy định của họ. Điều này có thể giúp cho bạn dễ dàng hơn trong việc hiểu các loại liên kết nào có trong trang web của bạn làm Google không hài lòng.

Khi nào traffic của bạn trở lại?

Sau khi hình phạt của Google được gỡ bỏ, bạn sẽ thấy những cải thiện về traffic và thứ hạng nhanh chóng cho các từ khóa ít cạnh trang của bạn.