Mục đích của bài viết này là để làm nghiên cứu từ khóa dễ dàng và dễ tiếp cận. Có rất nhiều điều chuyên sâu mà các công ty SEO thường sử dụng các công cụ của Google để nghiên cứu các từ khóa , và các kỹ thuật nghiên cứu từ khóa tiên tiến để SEO các từ khóa lên top trên của Google.
Bài viết dưới đây là 6 bước mà các công ty SEO thường phải làm để SEO các từ khóa lên top trên của kết quả tìm kiếm Google.
1) Bắt đầu với một danh sách các từ khóa mà bạn nghĩ
2) Nhận thức và xác định các công cụ nghiêm cứu từ khóa cần thiết.
3) Tinh chỉnh danh sách các từ khóa của bạn sử dụng các cụm từ khóa gợi ý từ một công cụ phân tích
4) Kiểm tra cụm từ khóa liên quan
5) Nhìn vào khối lượng tìm kiếm để xác định nhu cầu tiêu dùng
6) Phân tích không gian cạnh tranh để đảm bảo bạn và người tìm kiếm nghĩ rằng các từ khóa có nghĩa là những điều tương tự, và quyết định nếu không gian là quá cạnh tranh
Bức tranh lớn, ý tưởng là để có được nhắm mục tiêu cụm từ khóa có một khối lượng tìm kiếm cao và kết hợp cạnh tranh thấp. Trong các điều khoản cơ bản nhất, điều này có nghĩa - trong một thế giới hoàn hảo - cụm từ khóa của bạn mô tả nội dung của bạn một cách chính xác, rất nhiều người đang tìm kiếm cụm từ chính xác, và không có nhiều đối thủ cạnh tranh có thẩm quyền cũng được tối ưu hóa cho điều đó chính xác cụm từ.