Chiến thuật xây dựng liên kết ngoài ( external link)

1. Đặt quảng cáo trên các trang web thu phí, trao đổi liên kết
2. Tạo nội dung hấp dẫn (Content Creation (Link Bait) )
Tạo ra những nội dung hấp dẫn phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu, tạo ra những liên kết điều hướng truy cập đến site có nội dung liên quan.
Tham ra các forum có cùng chủ đề với nội dung với site, xây dựng một hệ thống các blog, site phụ trợ hỗ trợ cho các nội dung liên quan.
Đưa nội dung bài viết lên các Article Submit, diễn đàn, blog liên quan ...

3. Tối ưu hóa các phương tiện truyền thông xã hội (Optimizing Your
Social Media )
• Tham gia các mạng xã hội, sáng tạo các profile liên quan.
Đưa link lên các Directories, Bookmarks
• Đưa website lên các thư mục liên quan, phù hợp với ngành nghề,
lĩnh vực của bạn.
4. Một số cách thức khác
• Tạo chữ ký tại các diễn đàn
• Cập nhật profile tại diễn đàn, các bookmarks
• Tham gia thảo luận tại chủ đề liên quan trên diễn đàn, blog, mối quan hệ với khách hàng.

Đây là mình đọc sách về SEO, cô đọng nhất các chiến thuật về SEO.
Ai chưa biết thì tham khảo nhé. ai biết rồi đừng..
Mình có nhiều sách về SEO. bạn nào có nhu cầu để địa chỉ mình sẽ share cùng đọc.