1. Tối ưu title và description cho trang chủ

Để chỉnh sửa title và description cho trang chủ, truy cập vào phần quản trị -> chọn cài đặt -> Cơ bản. Sau đó chỉnh sửa title và description.
Lưu ý: title cũng là tiêu đề của trang web

2. Thay đổi tập tin robots.txt

Blogspot ( Blogger) hiện nay cho phép tùy chỉnh robots.txt, điều này rất hữu ích bởi vì chúng ta có thể thiết lập khả năng hiển thị các bài viết của chúng ta trên công cụ tìm kiếm, chúng ta có thể xác định xem bài viết sẽ được lập chỉ mục của công cụ tìm kiếm hay không.

Theo mặc định, tất cả các blog sử dụng nền tảng Blogspot ( Blogger) sẽ có một robots.txt như sau:
User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:
User-agent: *
Disallow: /search
Allow: /

3. Chỉnh sửa nội dung trang thông báo lỗi 404 not found

Chỉnh sửa nội dung trang thông báo lỗi 404 not found. Truy cập vào phần quản trị -> chọn cài đặt -> tùy chỉnh tìm kiếm. trong phần “Lỗi và chuyển hướng” click chỉnh sửa mục “Không tìm thấy trang tùy chỉnh ”
4. Redirect 301 cho blogspot

Truy cập vào phần quản trị -> chọn cài đặt -> tùy chỉnh tìm kiếm. trong phần “Chuyển hướng tùy chỉnh”. nhập đường dẫn muốn chuyển và đường dẫn mới.
5. Tạo Title, keyword, description động cho blogspot

vào phần quản trị -> Mẫu -> chỉnh sửa HTML -> tiếp tục -> check vào mở rộng Mẫu tiện ích.

Trước khi chỉnh sửa các bạn nên backup lại theme.
6. Thêm sitemap vào google webmaster tool

vào google webmaster tool -> Site Configurations –> Sitemaps. Add đường dẫn sau vào “feeds/posts/default?orderby=UPDATED”

7. Hạn chế duplicate content

Mục đích là không cho google index tất cả các trang Archives để tránh bị duplicate content.

đường link archvies có dạng “/năm_tháng_01_archive.html” . Nên chúng ta sẽ chặn lại bằng tập tin robots.txt. Ví dụ như sau.


8. Chèn thẻ H1 vào tiêu đề bài viết blogspot

Tối ưu thẻ H1 rất quan trọng đối với SEO blospot . Trong blospot các tiêu đề Widget của blogspot sử dụng thẻ H2. Nhưng template lại thường sử dụng H3 cho tiêu đề bài viêt và một vài template khác sử dụng thẻ H2 cho tiêu đề bài. Để tốt hơn cho Seo, chúng ta cần sử dụng thẻ H1 cho tiêu đề bài viết.vào phần quản trị -> Mẫu -> chỉnh sửa HTML -> tiếp tục -> check vào mở rộng Mẫu tiện ích. các bạn xem tiếp video hướng dẫn Chèn thẻ h1 vào tiêu đề bài viết blogspot.

9. Đặt đường link thân thiện cho mỗi bài viết

Khi viết bài trong blogspot thì url bài viết không hỗ trợ tốt Tiếng Việt. Nên thường sẽ bị lỗi seo friendly url. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách seo friendly url cho bài viết blogspot.

Cách thay đổi URL bài viết blogspot tốt cho seo

Các thực hiện rất đơn giản, đăng nhập Blogspot tạo bài viết mới, gõ tiêu đề, Xem ở bên phải, tùy chọn liên kết (Permanent link) tạo ra URL tự động, bạn chỉ việc nhấp chọn Tùy chỉnh URL (Custom URL) để thay đổi.

Vài lưu ý khi thay đổi URL bài viết Blogspot

- Không bỏ được thông tin tháng và năm trong địa chỉ URL.
- Không bỏ được đuôi .html.
- Không thể tùy chỉnh những bài viết cũ.
- Một khi bài viết được đăng, bạn sẽ không thể thay đổi địa chỉ.
- Phần địa chỉ tùy chỉnh này chỉ chứa số, chữ và gạch ngang.
Ảnh đính kèm