Một kinh nghiệm cho thấy đi backlink nhiều là tốt và càng nhiều càng tốt, nhanh lên hạng, nhưng đi link thế nào mới là điều quan trọng trong seo.

Xét trực diện mình đang làm một site mới, site này mình test, một ngày mình cho đổ về khoảng gần 100 blink, link được đổ về từ một site pr n/a, lượng bài viết là 50 bài, được sao chép chọn lọc từ một trang web khác ( hay nó chính là bản sao của trang web khác).
Sau khi viểt bài kiểm tra nội dung thật kỹ, cho bài tham gia vào các mạmg xã hội, nhằm index nhanh, từ khóa kiểm tra sau khi index ở vị trị 87, sau một ngày đi link từ khóa lên page 2 vị trí thứ 17...
Tiếp tục đổ thêm link về site thì ngay thứ 3, 4, 5 từ khóa rớt hạng dần dần, rồi not top 100 và hâu như nó không còn xuất hiện cho mình đã tim đây đủ các phầm mềm check possition cũng không thấy e nó đâu.

Điều này có phải do ảnh hưởng do quá nhiều bl, hay do ảnh hưởng từ site đổ backlink về, hay do chất lượng bài viết, mọi người cho ý kiến đóng góp.Đây là một chút kinh nghiệm nho nhỏ muốn chia sẻ mong nhận đựoc ý kiến đóng góp từ các bạn