Không biết có ai post chưa, vì mình thấy trên diễn đàn chủ yếu là cách đi link hình tháp với site vệ tinh lên hôm nay xin giới thiệu vài cách khác

Các seoer chắc không lạ gì việc phải chuẩn bị hệ thống site vệ tinh để tạo nguồn backlink. Tuy nhiên làm thế nào để hiệu quả thì vẫn nhiều người thắc mắc.

Khi hệ thống site vệ tinh được sắp xếp hợp lý có thể tạo ra những hiệu quả rất tốt. Tạo thêm sức mạnh cho các liên kết mà không sợ bị google đánh giá thấp hay bị những hình phạt của google.

Hôm nay, Tôi sẽ giới thiệu một số mô hình cấu trúc tạo liên kết có thể đem lại hiệu quả cho website của mọi người.
Liên kết bánh xe (Link Wheel)

Cấu trúc link wheel: các trang liên kết với một trang trung tâm và tám trang vệ tinh

– Mỗi trang vệ tinh sẽ liên kết đến mục tiêu liên kết Z và một trang vệ tinh khác

Mỗi trang vệ tinh có ít nhất một backlink
Các trang vệ tinh được liên kết trong một vòng tròn khép kín
Site vệ tinh được nhận 1 liên kết từ Site vệ tinh
Mỗi site vệ tinh lại có 1 link về trang đích Z

Liên kết Kim tự tháp (Link Pyramid)

Cấu trúc của một liên kết kim tự tháp 1-2-3 với 8 vệ tinh.
– Trang vệ tinh nhận liên kết từ các vệ tinh khác và điều hướng các sức mạnh đó đến site mục tiêu nhận liên kết. Ưu điểm: có thể thực hiện các hành vi spam backlink khá tốt mà không bị phát hiện.

Site mục tiêu chỉ nhận một số ít backlink từ các site vệ tinh ở tầng dưới nhưng đó là liên kết chất lượng
Các liên kết sẽ giảm chất lượng theo các tầng về mặt lý thuyết

Liên kết web (Link web)

Cấu trúc của một trang web liên kết với một trang mục tiêu và tám trang vệ tinh
– Mỗi trang vệ tinh được liên kết đến các trang mục tiêu Z và các trang khác. Các nút giao liên kết sẽ được tăng cường sức mạnh với số lượng nhiều hơn.

Mạng liên kết hoàn toàn mở
Tăng cường sức mạnh cho các mục tiêu

Liên kết sao (Link Star)
Cấu trúc của các site liên kết đến site mục tiêu. Không có sự liên kết đến một site thứ 3

- Mổi trang vệ tinh sẽ liên kết trực tiếp đến các trang mục tiêu. Hầu hết các seoer hiện nay đều sử dụng hình thức này. Vì nó có thể dể làm nhất và là cách tận dụng sức mạnh của backlink nhất về các site mục tiêu.

Các mục tiêu liên kết sẽ nhận các liên kết từ các site vệ tinh
Mổi backlink được truyền về đều phải phân tích để có thể nhận được các liên kết chất lượng

Chuỗi liên kết (Link Chain)

Cấu trúc của một chuỗi liên kết với một trung tâm và tám pges vệ tinh

– Đây được xem như là một mô hình Link Wheel thứ hai. Nhưng trang vệ tinh cuối cùng chỉ linkting về site mục tiêu.

1/ Các trang vệ tinh được nhận một backlink chỉ trừ trang bắt đầu.
2/ Các trang vệ tinh được kết nối với nhau nhưng không thực hiện đúng một vòng tròn.
3/ Trang mục tiêu liên kết sẽ nhận được 1 backlink từ các site vệ tinh