Trong thế giới SEO có rất nhiều thuật ngữ, xin chia sẻ ý nghĩa của một số thuật ngữ sau:

1/ Cgi-bin: Là tên gọi của Folder chứa các themes của những chương trình gateway và script.

2/ Keyword Stuffing: là thủ thuật liên quan đến các phần trong trang web lặp đi lặp lại nhiều lần một từ khóa để gây ảnh hưởng lớn lên kết quả công cụ tìm kiếm.

3/ Cloaking: Là công nghệ tối ưu hóa website theo “SEO Mũ Đen” sử dụng mục đích để tạo thêm nhiều khách truy cập, công nghệ này dễ bị bộ máy tìm kiếm phạt.

4/ Link farm: Là một nhóm các websites tạo ra bởi mục đích là nâng cao số lượng các đường link đến một website có sẵn sử dụng javascript, php, asp … để tạo ra link farms cho những website đặt mà có. Những đường link này là “giả” [nhằm báo hiệu chất lượng website mà chúng liên kế] vì vậy nên chúng làm SE tiêu tốn rất nhiều thời gian và thiếu chính xác với bộ máy tìm kiếm.

5/ Platform: Là hệ điều hành (Windows XP, Windows 98, hệ điều hành MacOS, Linux, vv). Nhìn vào những thông tin trên chúng ta có thể biết được người dùng truy cập vào website sử dụng hệ điều hành gì.

6/ Cross Links: Liên kết bao gồm nhiều trang web nhằm cải thiện vị trí công cụ tìm kiếm. Nếu phát hiện bởi các công cụ tìm kiếm có thể bị trừ điểm, bị coi là spam link.

7/ Criminalization: Hình phạt một trang có thể từ một công cụ tìm kiếm như là kết quả của việc sử dụng cách làm trái với các tiêu chuẩn biên tập cho phép. Hình phạt này thường dẫn đến việc mất vị trí thứ hạng và biến mất của trang web. Tất cả các dự án được NeoMinds công cụ tìm kiếm chiến thuật định vị chấp nhận bởi Google và các công cụ tìm kiếm khác mà không có hình phạt tương lai.

8/ Log File: Đây là một tập tin được tạo ra bởi một máy chủ web hoặc máy chủ proxy có chứa tất cả thông tin về các hoạt động trên máy chủ đó, như thông tin người truy cập, thời gian khách viếng thăm, địa chỉ IP…. Log file có rất nhiều tác dụng đối với webmaster như phân tích xem người truy cập vào những phần nào trên trang web nhiều nhất và chuyển sang xem mục nào trên trang web…

9/ Click Through Rate (CTR): là một cách để đo lường sự thành công của một chiến dịch quảng cáo trực tuyến. CTR được tính bằng cách lấy “Số lần nhấp chuột” chia “số lần hiển thị” của những người dùng một quảng cáo.