Cấp độ 34

Báu vật được bảo lưu 3 (cần làm: "Báu vật được bảo lưu 2")
NPC: người quản kho Saesa
Cách làm: nói chuyện với Tricia
Phần thưởng: 1500 điểm kinh nghiệm, 150 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 320 vàng

Báu vật được bảo lưu 4 (cần làm: "Báu vật được bảo lưu 3")
NPC: người bán vũ khí Tricia
Bước 1: Giết Ong huyết và kiếm vòi của nó
Bước 2: giết Ong huyết hung dữ, thu thập giọt nước mắt của nó.
Bước 3: Yêu cầu Martel cung cấp Nước từ sa mạc Taklamakan
Phần thưởng: 11000 điểm kinh nghiệm, 100 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 2300 vàng

Báu vật được bảo lưu 5 (cần làm: "Báu vật được bảo lưu 4")
NPC: người bán vũ khí Tricia
Cách làm: kiếm Cái hộp thần bí (khu vực Ong huyết hung dữ), dùng Chìa khóa thần bí để kích hoạt Thần binh bảo vệ và tiêu diệt nó
Phần thưởng: 4100 điểm kinh nghiệm, 1 cuộn bùa phép (tăng 20% tỉ lệ đánh trong 2 giờ)

Tập kích của Rồng (làm 3 lần)
NPC: Tu nữ Martel
Cách làm: săn 40 Ong đỏ, 10 Ong thủ lĩnh và 1 Ong khổng lồ.
Phần thưởng: 35000 điểm kinh nghiệm, 3500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn dịch chuyển ngượcCấp độ 35

Sự trả thù của Saesa 1 (làm 3 lần)
NPC: người quản kho Saesa
Bước 1: Giết Cung thủ Hung Nô và kiếm 20 cây cung
Bước 2: tới nơi ở của Hun (X=5200, Y=2080), nhuộm màu cái cung
Phần thưởng: 11000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 22000 vàngCấp độ 36

Sự trả thù của Saesa 2 (cần làm: "Sự trả thù của Saesa 1") (làm 3 lần)
NPC: người quản kho Saesa
Cách làm: giết Thương thủ Hung Nô và kiếm 20 bộ giáp phục.
Phần thưởng: 113000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 23000 vàng

Sự nhờ cậy của Toson (làm 3 lần)
NPC: thương gia buôn hàng đặc biệt Toson
Cách làm: giết Xạ thủ Hung Nô và kiếm 20 rượu mật của nó.
Phần thưởng: 123000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 23000 vàngCấp độ 37

Đặt cược sinh mệnh (làm 3 lần)
NPC: Binh lính canh cửa đông Pajeh
Cách làm: giết Tiểu tinh tinh và kiếm 4 móng vuốt
Phần thưởng: 118400 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 23000 vàng

Hung Nô tập kích (làm 3 lần)
NPC: lính canh cửa nam Dohwa
Cách làm: giết 40 Giáo thủ Hung Nô, 20 Giáo thủ Hung Nô thủ lĩnh, 5 Giáo thủ Hung Nô khổng lồ.
Phần thưởng: 71000 điểm kinh nghiệm, 6000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 14000 vàngCấp độ 38

Vết thương lòng
NPC: thương gia Karen
Cách làm: giết Tiểu tinh tinh và kiếm 25 xương của Tiểu tinh tinh.
Phần thưởng: 160000 điểm kinh nghiệm, 12500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 30000 vàngCấp độ 39

Đánh đuổi Goria lần 1 (cần làm: "Vết thương lòng")
NPC: thương gia Karen
Cách làm: chuyển thư cho thành viên hội bảo tiêu Shahad
Phần thưởng: 2000 điểm kinh nghiệm, 150 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 370 vàng

Đánh đuổi Goria lần 2 (cần làm: "Đánh đuổi Goria lần 1")
NPC: thành viên hội bảo tiêu Shahad
Cách làm: giết Thạch giả nhân và kiếm 100 Viên đá của Pneuma
Phần thưởng: 65000 điểm kinh nghiệm, 5000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 12400 vàngCấp độ 40

Đánh đuổi Goria lần 3 (cần làm: "Đánh đuổi Goria lần 2")
NPC: thành viên hội bảo tiêu Shahad
Cách làm: thu thập thông tin từ lính canh phía đông - Jooha - để bố trí chiến dịch đẩy lùi bọn quái vật khổng lồ.
Phần thưởng: 4100 điểm kinh nghiệm, 300 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 750 vàng

Đánh đuổi Goria lần 4 (cần làm: "Đánh đuổi Goria lần 3")
NPC: thành viên hội bảo tiêu Shahad
Cách làm: giết Nham thạch giả nhân và kiếm 20 tấm đá mỏng.
Phần thưởng: 70000 điểm kinh nghiệm, 5000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 12400 vàng

Đánh đuổi Goria lần 5 (cần làm: "Đánh đuổi Goria lần 4")
NPC: thành viên hội bảo tiêu Shahad
Cách làm: kiếm 1 bộ lông của Tinh tinh hung dữ từ Tinh tinh hun dữ
Phần thưởng: 11000 điểm kinh nghiệm, 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 2000 vàng

Đánh đuổi Goria lần 6 (cần làm: "Đánh đuổi Goria lần 5")
NPC: thành viên hội bảo tiêu Shahad
Cách làm: bắt giữ Cung thủ Hung Nô (ở Asia Minor, sâu trong căn lều)
Phần thưởng: 1 cuộn bùa phép (damage tăng 20% trong 2 giờ)
Lưu ý: không thể sử dụng Bùa dịch chuyển hoặc Cổng dịch chuyển khi đang thực hiện nhiệm vụ này.

Đánh đuổi Goria lần 7 (cần làm: "Đánh đuổi Goria lần 6")
NPC: thành viên hội bảo tiêu Shahad
Cách làm: giết Cung thủ Hung Nô khổng lồ và lấy Cây thương của Goria.
Phần thưởng: 55000 điểm kinh nghiệm, 4000 vàng, 2 cuộn bùa phép (+400 HP và +400 MP trong 2 giờ)
Lưu ý: * Sau khi từ bỏ nhiệm vụ này, bạn không thể nhận lại nhiệm vụ.
* Chỉ có thể thực hiện 1 quest item 1 lần trong ngày.
* Nhiệm vụ có thời gian.
* Không thể sử dụng bùa dịch chuyển hoặc thần chú triệu tập thành viên trong Hội.
* Chỉ nhận được nhiệm vụ cho nhóm khi sự phân chia điểm kinh nghiệm và tự động phân chia item trong nhóm đã được thiết lập.
* Nhân vật thực hiện nhiệm vụ này chỉ có thể di chuyển đến địa điểm khác với người khác khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
* Trống cái chỉ được trao cho người giữ quyền trưởng nhóm.
* Khi bạn đã hy sinh, nếu Goria bị đánh bại, nhiệm vụ vẫn hoàn thành.