Ngày trước để có 20k SP thật lâu phải không.
Giờ điều đó không thành vấn đề chỉ 1 ngày bạn co thể có 20k SP bình thường.
Bạn chỉ cần có 1 acc int từ 5x - 6x kéo là sẽ có ngay 20kSP/ngày
Chúc các bạn vui vẻ