Cấp độ 25

Chiếc hộp bí ẩn (cần làm: "Quà tặng Hoàng đế La Mã phương đông")
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: đem những cái hộp này đưa cho Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 4700 điểm kinh nghiệm, 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1300 vàng

Máu của sói tà ác (cần làm: "Chiếc hộp bí ẩn")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết sói tà ác, thu thập máu của nó. Nhấn chuột phải vào máu của sói tà ác sẽ thu thập ngẫu nhiên được chiếc hộp hỏng bị nguyền rủa. Kiếm 60 cái hộp và quay về nói với Phù thủy Sunset.
Phần thưởng: 126000 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Vận chuyển chiếc rương bị niệm chú (cần làm: "Máu của sói tà ác")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: chuyển cái hộp cho Tướng quân Rachel
Phần thưởng: phần thưởng của Hoàng đế (tăng tỉ lệ đỡ 20%, hiệu lực 2 giờ)Cấp độ 26

Ghẹ vân hoa nhỏ (làm 3 lần)
NPC: Nhà thám hiểm Demetri
Cách làm: giết Cung thủ tà ác, thu thập Linh tảo. Sử dụng Linh tảo tại Mộc mã thành Troy (Tọa độ: X=-8555, Y=2312) để triệu tập Ghẹ vân hoa. Đánh bại Ghẹ vân hoa để thu thập 5 quả trứng vàng.
Phần thưởng: 4700 điểm kinh nghiệm, 1300 vàngCấp độ 27

Nỗi buồn của người lính
NPC: Lính canh Tây Môn Thành - Alex
Cách làm: giết Võ sĩ tà ác để thu thập 1 chiếc búa đá, 1 lân tinh thần khiên, 2 thủ hộ bảo giáp và 2 túc hộ bảo giáp của Võ sĩ tà ác.
Phần thưởng: 42400 điểm kinh nghiệm, 6000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 12000 vàng

Đánh lạc hướng (cần làm: "Bí mật về thiên thần Seniel") (làm 2 lần)
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: lôi kéo sự chú ý của Hải tặc để triển khai gián điệp vào sào huyệt của chúng. Tiêu diệt 40 Sát thủ tà ác, 10 Thủ lĩnh sát thủ tà ác, và 1 sát thủ tà ác khổng lồ.
Phần thưởng: 74000 điểm kinh nghiệm, 20000 vàng.Cấp độ 28

Chuyển thư của Treno
NPC: người trông coi chuồng ngựa Treno
Cách làm: chuyển thư của Treno tới lái buôn ngựa Hoyun ở Samarkand
Phần thưởng: 20000 điểm kinh nghiệm, 2700 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 6000 vàng
Lưu ý: không được sử dụng Bùa dịch chuyển hoặc Cổng dịch chuyển khi thực hiện nhiệm vụ này.

Thu thập yên ngựa (cần làm: "Chuyển thư của Treno") (làm 3 lần)
NPC: Lái buôn ngựa Hoyun
Cách làm: giết Binh sĩ tà ác và thu thập 30 yên ngựa
Phần thưởng: 45000 điểm kinh nghiệm, 12000 vàngCấp độ 29

Sai lầm của Hổ Nham 1 (cần làm: "Thu thập yên ngựa")
NPC: Lái buôn ngựa Hoyun
Cách làm: giết Đại lão và thu thập 30 lông vũ mềm
Phần thưởng: 60000 điểm kinh nghiệm, 7500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 15000 vàng

Sai lầm của Hổ Nham 2 (cần làm: "Sai lầm của Hổ Nham 1")
NPC: người chăn ngựa Hoyeon
Cách làm: gửi Lông vũ mềm cho quản kho Saesa
Phần thưởng: không có

Sai lầm của Hổ Nham 3 (cần làm: "Sai lầm của Hổ Nham 2")
NPC: quản kho Saesa
Bước 1: giết Ác lệnh phù thủy, thu thập sâu tai. Sử dụng sâu tai trong Nhà hát viên hình để thu thập 10 cây cỏ gai xanh.
Bước 2: Sử dụng sâu tai trong Nhà hát viên hình để thu thập 10 cây cỏ gai xanh (random).
Phần thưởng: không có
Lưu ý: Vị trí của Ác lệnh phù thủy:

Sai lầm của Hổ Nham 4 (cần làm: "Sai lầm của Hổ Nham 3")
NPC: quản kho Saesa
Cách làm: chuyển gói quà cho Martel và nói chuyện với lái buôn ngựa Hoyun
Phần thưởng: 34000 điểm kinh nghiệm, 4300 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 9000 vàngCấp độ 30

Mở rộng hòm đồ (lần 2)
NPC: Saha
Cách làm: thu thập 20 bộ lông thú từ Centaurs (LV30)
Phần thưởng: tăng thêm 2 ô chứa đồ

Thư của Shahad (cần làm: "Đánh lạc hướng")
NPC: Trưởng tiêu cục Shahad
Cách làm: chuyển thư cho Tướng quân Rachel
Phần thưởng: 21000 điểm kinh nghiệm, 2700 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 6000 vàng
Lưu ý: không được sử dụng Bùa dịch chuyển hoặc Cổng dịch chuyển khi thực hiện nhiệm vụ này.

Lời thỉnh cầu giúp đỡ của Rachel
NPC: Nhà thám hiểm Demetri
Cách làm: chuyển thư cho Tướng quân Rachel
Bước 1: giết Binh sĩ tà ác, thu thập item quest Dao sắc.
Bước 2: tới Di tích Hồ Liên Hoa (tọa độ: X = -7859 , Y = 1757), nhấp chuột phải vào Dao sắc để thu được dây leo (random). Lấy đủ 20 dây leo và quay về gặp Demetri.
Phần thưởng: 60000 điểm kinh nghiệm, 8000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 15000 vàng, 5 cái bẫy

Ivy 1
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: bắt Đại lão thông tin sĩ, giết 15 Đại lão sĩ hộ mệnh tử. Hướng dẫn: dùng bẫy thu được từ quest "lời thỉnh cầu giúp đỡ của Rachel" để bắt Đại lão thông tin sĩ. Đại lão sĩ hộ mệnh tử cứ sau 1 phút sẽ xuất hiện 1 lần. Cứ giết đủ số Đại lão sĩ hộ mệnh tử và đem quay về gặp Rachel.
Phần thưởng: 24000 điểm kinh nghiệm, 2800 điểm kinh nghiệm kỹ năng
Lưu ý: * Bạn có thể thực hiện 5 quest items trong 1 lần trong ngày.
* Nhiệm vụ có thời gian.
Lưu ý: Đại lão thông tin sĩ ở ngay trước Nhà hát viên hình. Đại lão hộ mệnh tử chỉ xuất hiện khi Đại lão thông tin sĩ bị bắt.

Ivy 2 (BOSS WAR) (cần làm: "Ivy 1")
NPC: Tướng quân Rachel
Bước 1: Lấy đồ vật nhiệm vụ từ Rachel. Sử dụng nó trong Đấu trường La Mã, Cổng của Cleopatra, Tháp Haran.
Bước 2: Ở mỗi địa điểm trên có 1 quái vật cấp 30. Giết chúng để lấy 3 biểu tượng.
Bước 3: Giết 30 centuars và lấy máu của chúng. Sử dụng nó để lấy chìa khóa
Bước 4: Tới trung tâm của Archer's and wolves QB, sử dụng chìa khóa
Bước 5: Tiêu diệt BOSS Ivy
Phần thưởng: 40000 điểm kinh nghiệm, 4000 vàng, 20 đồ vật tăng tình trạng cuồng nộ.
Lưu ý: * Sau khi từ bỏ nhiệm vụ, bạn không thể nhận lại nhiệm vụ này.
* Nhiệm vụ có thời gian.
* Bạn có thể thực hiện 1 nhiệm vụ để nhận các item mỗi ngày.
* Không thể sử dụng bùa dịch chuyển ngược hoặc triệu hồi các thành viên trong Hội.
* Chỉ được thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, điểm kinh nghiệm và các items nhận được sẽ
tự động phân phối cho các thành viên.
* Nhân vật đã thực hiện NV này có thể dịch chuyển đến địa điểm khác hoặc nhân vật khác khi người đó đã hoàn tất nhiệm vụ này.
* Chỉ có trưởng nhóm mới được phép giữ chìa khóa bí mật.
* Ngay cả khi bạn đã hy sinh, nếu Thuyền trưởng Ivy bị đánh bại thì NV sẽ được hoàn thành.Cấp độ 31

Đạo tặc nội y 1
NPC: người quản kho Saesa
Cách làm: chuyển thư cho trưởng tiêu cục Shahad
Phần thưởng: 1300 điểm kinh nghiệm, 150 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 300 vàng

Đạo tặc nội y 2 (cần làm: "Đạo tặc nội y 1")
NPC: Trưởng tiêu cục Shahad
Cách làm: thu thập thông tin từ người quản kho Saesa, chủ hàng vũ khí Tricia, chủ hàng giáp Areyan, Martel và thương buôn Karen
Phần thưởng: 6600 điểm kinh nghiệm, 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1500 vàng

Đạo tặc nội y 3 (cần làm: "Đạo tặc nội y 2") (làm 3 lần)
NPC: Trưởng tiêu cục Shahad
Cách làm: giết Kokoru và kiếm 30 lông vũ
Phần thưởng: 66000 điểm kinh nghiệm, 7500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 15000 vàng