Chuc cac ban vui ve

Cấp độ 16

Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 3 (cần làm: "Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 2")
NPC: Trưởng tiêu cục Adria
Cách làm: chuyển cái túi hương chứa bụi gió đến chỗ Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 4 (cần làm: "Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 3")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: dùng cái túi hương chứa bụi gió để bắt cóc Thủ lĩnh Rồng ác và quay về nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 8500 điểm kinh nghiệm, 2100 điểm kinh nghiệm kỹ năng
Lưu ý: không được phép sử dụng Bùa dịch chuyển hay Cổng dịch chuyển khi đang thực hiện nhiệm vụ này.

Thu phục sư tử Nema 1 (cần làm: "Truy tìm thủ lĩnh Rồng ác 4")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: nói chuyện với nhà thám hiểm Demetri
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Thu phục sư tử Nema 2 (cần làm: "Thu phục sư tử Nema 1")
NPC: Nhà thám hiểm Demetri
Cách làm: giết Thủ lĩnh Rồng ác và kiếm 20 tấm vẩy lành lặn.
Phần thưởng: 47000 điểm kinh nghiệm, 12500 điểm kinh nghiệm kỹ năngCấp độ 17

Thu phục sư tử Nema 3 (cần làm: "Thu phục sư tử Nema 2")
NPC: Nhà thám hiểm Demetri
Cách làm: gửi nguyên liệu chế tạo bẫy cho Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Thu phục sư tử Nema 4 (cần làm: "Thu phục sư tử Nema 3")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: dùng bẫy để bắt giữ Nemera và quay lại nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 1 bộ giáp, 1 cuộn bùa phép.
Lưu ý: Không thể sử dụng Bùa dịch chuyển hay Cổng dịch chuyển khi thực hiện nhiệm vụ này.

Giao chiến với Mỹ nhân ngư 1 (cần làm: "Thu phục sư tử Nema 4")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: nói chuyện với Tướng quân Rachel
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Giao chiến với Mỹ nhân ngư 2 (cần làm: "Giao chiến với Mỹ nhân ngư 1")
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: giết Sư tử Nema, lấy 1 cây đàn Harp
Phần thưởng: 40000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 12600 vàngCấp độ 18

Giao chiến với Mỹ nhân ngư 3 (cần làm: "Giao chiến với Mỹ nhân ngư 2")
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: gửi cây đàn Harp cho Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 750 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Giao chiến với Mỹ nhân ngư 4 (cần làm: "Giao chiến với Mỹ nhân ngư 3")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: dùng đàn Harp để bắt giữ Mỹ nhân ngư và quay lại nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 9500 điểm kinh nghiệm, 2300 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép (tăng tốc độ phục hồi MP trong 1 giờ)
Lưu ý: Không thể sử dụng Bùa dịch chuyển hay Cổng dịch chuyển khi thực hiện nhiệm vụ này.

Truy đuổi Mỹ nhân ngư(cần làm: "Giao chiến với Mỹ nhân ngư 4")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết 100 Mỹ nhân ngư và quay lại nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 21000 điểm kinh nghiệm, 5000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 6500 vàngCấp độ 19

Diệt trừ chó ba đầu 1 (cần làm: "Truy đuổi Mỹ nhân ngư")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết Tiểu Rồng ác, lấy 20 bình thủy tinh huyết sắc và quay lại nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 11400 điểm kinh nghiệm, 2500 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Diệt trừ chó ba đầu 2 (cần làm: "Diệt trừ chó ba đầu 1")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: giết Sư tử Selene, lấy 40 chiếc bờm hắc ám và quay lại nói chuyện với Phù thủy Sunset
Phần thưởng: 60000 điểm kinh nghiệm, 13400 điểm kinh nghiệm kỹ năngCấp độ 20

Diệt trừ chó ba đầu 3 (BOSS WAR) (cần làm: "Diệt trừ chó ba đầu 2")
NPC: Phù thủy Sunset
Cách làm: gọi Cerberus từ địa ngục và đánh bại nó
Phần thưởng: 28300 điểm kinh nghiệm, 1 cuộn bùa phép (sát thương tăng 20% và hấp thụ sát thương tăng 20% trong 1 giờ)
Lưu ý: * Sau khi từ bỏ nhiệm vụ, bạn không thể nhận lại nhiệm vụ này.
* Nhiệm vụ có thời gian.
* Bạn có thể thực hiện 1 nhiệm vụ để nhận các item mỗi ngày.
* Không thể sử dụng bùa dịch chuyển ngược hoặc triệu hồi các thành viên trong Hội.
* Chỉ được thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, điểm kinh nghiệm và các items nhận được sẽ
tự động phân phối cho các thành viên.
* Nhân vật đã thực hiện NV này có thể dịch chuyển đến địa điểm khác hoặc nhân vật khác khi người đó đã hoàn tất nhiệm vụ này.
* Chỉ có trưởng nhóm mới có thể chế tạo được Tà khí địa ngục.
* Ngay cả khi bạn đã hy sinh, nếu Chó ba đầu bị đánh bại thì NV sẽ được hoàn thành.

Thu hồi
NPC: Các NPC tiệm thuốc
Cách làm: giết quái vật (thấp hơn mình tối đa 6 LV), thu thập trái tim bị yểm bùa.
Phần thưởng: phục hồi kỹ năng.Cấp độ 21

Mai của sâu cua
NPC: Chủ nhà trọ - Cyclo
Cách làm: giết sâu cua và thu thập 20 cái mai
Phần thưởng: 33000 điểm kinh nghiệm, 6700 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 11000 vàng

Tìm lại thụ cầm phong
NPC: Người quản lý bến cảng Gaelle
Cách làm: giết Khuyết thực hành nhân và thu thập đàn Harp
Phần thưởng: 1 cuộn bùa phép (+300 HP trong 2 giờ hay +300 MP trong 2 giờ)
Lưu ý: Vị trí của Khuyết thực hành nhân:


Cấp độ 22

Sự bạo tàn của tên cướp biển (cần làm: "Tìm lại thụ cầm phong")
NPC: Gaelle - người quản lý bến cảng
Cách làm: giết Hải tặc và lấy lại 30 chiếc rương bị mất.
Phần thưởng: 53000 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 16300 vàngCấp độ 23

Săn Tiện Nham (làm 3 lần)
NPC: Hải tặc Morgan
Cách làm: giết 50 Tiện Nham và 10 Tiện Nham Chúa
Phần thưởng: 25200 điểm kinh nghiệm, 7000 vàng

Vận chuyển yêu sách của tên cướp biển (cần làm: "Săn Tiện Nham")
NPC: Hải tặc Morgan
Cách làm: chuyển thư cho Tướng quân Rachel
Phần thưởng: 5900 điểm kinh nghiệm, 1050 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 2700 vàng

Quét sạch cướp biển 1 (cần làm: "Vận chuyển yêu sách của tên cướp biển")
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: bắt giữ hải tặc Brigand
Phần thưởng: 1 cuộn bùa phép (tăng tốc độ hồi phục HP trong 2 giờ)
Lưu ý: * Bạn có thể thực hiện 5 lần NV này cho đến khi bắt sống được 1 tên hải tặc.
* Nhiệm vụ có thời gian.

Quét sạch cướp biển 2 (cần làm: "Quét sạch cướp biển 1")
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: giết Thủ lĩnh hải tặc, Thủ lĩnh hải tặc hầu nhân, Thủ lĩnh hải tặc Brigand, và thu thập chiến lợi phẩm
Phần thưởng: 1 cuộn bùa phép (tăng tốc độ di chuyển trong 1 giờ)
Lưu ý: Phải chiến đấu theo nhóm mới tiêu diệt được quái vật.

Huyết phong thập tự giá (cần làm: "Bắt sống hải tặc Brigand 2") (nhiệm vụ nhóm)
NPC: Tướng quân Rachel
Bước 1: tới ngôi đền đổ nát phía đông nam của bến tàu Sigia, giết Thủ lĩnh hải tặc và thu thập cờ
Bước 2: Sử dụng cờ để triệu tập Hải tặc chỉ huy (phải sử dụng cờ trong ngôi đền đổ nát). Các Hải tặc chỉ huy sẽ xuất hiện với 4-5 Hải tặc hộ vệ, tất cả đều có chữ "Q" trên đầu.
Bước 3: Khi Hải tặc chỉ huy bị đánh bại, quest items sẽ rơi vào mỗi thành viên trong nhóm.
Bước 4: Quay về gặp Rachel nhận thưởng
Phần thưởng: 3000 điểm kinh nghiệm, 500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 800 vàng.

Bí mật về thiên thần Seniel (cần làm: "Huyết phong thập tự giá")
NPC: Giáo sĩ Gabriel
Bước 1: nói chuyện với Rachel
Bước 2: nói chuyện với Gabriel
Bước 3: Nói chuyện với Rachel và nhận thưởng
Phần thưởng: 3000 điểm kinh nghiệm, 500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 800 vàng.

Quà tặng Hoàng đế La Mã phương đông
NPC: Tướng quân Rachel
Cách làm: giết Sói Hắc Ám và thu thập 10 rương ngọc trai đen, 20 rương san hô đỏ, 30 rương san hô xanh.
Phần thưởng: 89000 điểm kinh nghiệm, 15000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 26000 vàng