ai đó chỉ em biết cách bật chế độ multiplayer trong yugioh 5ds tag force 4 chơi trên ppsspp v1.0.1 với , chơi thông qua net ấy :Happy-Win: