Em đang có 1 số game china cần mày mò. Xin anh em nào có tool Extact nó ra thì share cho em với. Cái sPCK chạy trên máy em báo lỗi không chạy dc.