Kết quả 1 đến 7 của 7
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  [Fshare] Hercules 2014 Extended


  Mã:
  RELEASE.NAME...: Hercules.2014.Extended.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK
  RELEASE.SiZE...: 2.78 GiB
  RUNTiME........: 1h 41mn
  ViDEO.CODEC....: x264, CRF, L4.1
  FRAMERATE......: 23.976 fps
  ViDEO.BiTRATE..: 3 195 Kbps
  RESOLUTiON.....: 1280 x 534
  AUDiO..........: English AC-3 DD5.1 640 Kbps
  SUBTiTLES......: English, Vietnamese (SRT)
  CHAPTER........: Included
  SOURCE.........: Hercules 2014 2in1 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-PCH
   
  x264:
  x264 [info]: frame I:1489 Avg QP:17.63 size: 92431
  x264 [info]: frame P:34740 Avg QP:18.97 size: 34008
  x264 [info]: frame B:109922 Avg QP:21.26 size: 10676
  x264 [info]: consecutive B-frames: 2.8% 3.5% 11.3% 29.7% 17.9% 26.1% 5.3% 1.5% 1.8%
   
  encoded 146151 frames, 9.55 fps, 3271.23 kb/s
  Mã nguồn PHP:
  [COLOR=#000000]
  Hercules 2014 Extended 720p BluRay DTS x264[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]TayTO RELEASE SiZE[/COLOR][COLOR=#007700]...: [/COLOR][COLOR=#0000BB]7.58 GiBRUNTiME[/COLOR][COLOR=#007700]........: [/COLOR][COLOR=#0000BB]1h 41mnViDEO CODEC[/COLOR][COLOR=#007700]....: [/COLOR][COLOR=#0000BB]x264[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]CRF High[/COLOR][COLOR=#007700]@[/COLOR][COLOR=#0000BB]L4.1FRAMERATE[/COLOR][COLOR=#007700]......: [/COLOR][COLOR=#0000BB]23.976 fpsBiTRATE[/COLOR][COLOR=#007700]........: [/COLOR][COLOR=#0000BB]8734 KbpsASPECT RATiO[/COLOR][COLOR=#007700]...: [/COLOR][COLOR=#0000BB]2.40[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]1RESOLUTiON[/COLOR][COLOR=#007700].....: [/COLOR][COLOR=#0000BB]1280 x 534AUDiO1[/COLOR][COLOR=#007700].........: [/COLOR][COLOR=#0000BB]English DTS 5.1 [/COLOR][COLOR=#007700]@ [/COLOR][COLOR=#0000BB]1510 KbpsAUDiO2[/COLOR][COLOR=#007700].........: [/COLOR][COLOR=#0000BB]English AC[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]3 2.0 [/COLOR][COLOR=#007700]@ [/COLOR][COLOR=#0000BB]224 Kbps [/COLOR][COLOR=#007700]( [/COLOR][COLOR=#0000BB]Commentary [/COLOR][COLOR=#007700])[/COLOR][COLOR=#0000BB]CHAPTERS[/COLOR][COLOR=#007700].......: [/COLOR][COLOR=#0000BB]Numbered like on Blu[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]raySOURCE[/COLOR][COLOR=#007700].........: [/COLOR][COLOR=#0000BB]Hercules 2014 Extended 2in1 1080p Blu[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]ray AVC DTS[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]HD MA 7.1[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]PCH [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]Thanks [/COLOR][COLOR=#007700]!)[/COLOR][COLOR=#0000BB]SUBTiTLES[/COLOR][COLOR=#007700]......: [/COLOR][COLOR=#0000BB]English[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]English[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]SDH[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]French[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]Spanish[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]Vietnamese [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]Srt[/COLOR][COLOR=#007700]) [/COLOR][COLOR=#0000BB]ENCODER[/COLOR][COLOR=#007700]........: [/COLOR][COLOR=#0000BB]hungdaita [/COLOR][COLOR=#007700]@ [/COLOR][COLOR=#0000BB]TayTORELEASE[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]DATE[/COLOR][COLOR=#007700]...: [/COLOR][COLOR=#0000BB]29[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]10[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]2014 [/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]x264 LOGx264 [/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]info[/COLOR][COLOR=#007700]]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]frame I[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]1401 Avg QP[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]13.50 size[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]159880x264 [/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]info[/COLOR][COLOR=#007700]]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]frame P[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]37517 Avg QP[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]15.07 size[/COLOR][COLOR=#007700]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]71312x264 [/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]info[/COLOR][COLOR=#007700]]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]frame B[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]107234 Avg QP[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]16.45 size[/COLOR][COLOR=#007700]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]36512x264 [/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]info[/COLOR][COLOR=#007700]]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]consecutive B[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]frames[/COLOR][COLOR=#007700]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]3.8[/COLOR][COLOR=#007700]% [/COLOR][COLOR=#0000BB]5.4[/COLOR][COLOR=#007700]% [/COLOR][COLOR=#0000BB]12.9[/COLOR][COLOR=#007700]% [/COLOR][COLOR=#0000BB]29.9[/COLOR][COLOR=#007700]% [/COLOR][COLOR=#0000BB]17.1[/COLOR][COLOR=#007700]% [/COLOR][COLOR=#0000BB]24.3[/COLOR][COLOR=#007700]% [/COLOR][COLOR=#0000BB]3.8[/COLOR][COLOR=#007700]% [/COLOR][COLOR=#0000BB]1.3[/COLOR][COLOR=#007700]% [/COLOR][COLOR=#0000BB]0.5[/COLOR][COLOR=#007700]% [/COLOR][COLOR=#0000BB]0.4[/COLOR][COLOR=#007700]% [/COLOR][COLOR=#0000BB]0.5[/COLOR][COLOR=#007700]%[/COLOR][COLOR=#0000BB]encoded 146152 frames[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]3.554 fps[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]8943.63 kb[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]s[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]6499.1 MBended at Wed Oct 29 20[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]24[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]21 2014 [/COLOR][COLOR=#007700]~ [/COLOR][COLOR=#0000BB]encoding duration 11[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]25[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]18 [/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]NOTES[/COLOR][COLOR=#007700]* [/COLOR][COLOR=#0000BB]Special thanks[/COLOR][COLOR=#007700]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]ATN[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]BodoiCuHo[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]v0danh[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]Gemini[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]riverstore[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]riverhd[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]Friday[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]AraGorN[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]F2[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]hobbit2013[/COLOR][COLOR=#007700], and [/COLOR][COLOR=#0000BB]my friends [/COLOR][COLOR=#007700]![/COLOR] 
  Mã:
  TECHNiCAL SPECS :
   
  Release Name....: Hercules.2014.Extended.1080p.BluRay.DTS.x264-HDMaNiAcS
  Release Date....: 29-11-2014 (D:M:Y)                 
  Type............: 1080p                        
  Total Size......: 12.7 GiB                      
  Runtime ........: 1h 41mn                      
  Sample..........: -                          
  DXVA compliant..: Yes                         
  Source..........: EXTENDED.COMPLETE.BLURAY-PCH (thank you)   
  Resolution......: 1920x800                     
  Aspect Ratio....: 2.40:1                       
  Bitrate.........: 16.1 Mbps                     
  Frame Rate......: 23.976 fps                     
  Video Encoder ..: x264 L4.1 High                   
  Video Container.: Matroska (mkv)                   
  Chapters........: YES                       
  Audio...........: English DTS 1509 Kbps @ 5.1 CH           
  Subtitles.......: English,Spanish,French sups from BluRay-Greek srt
  Encoder.........: xarisandr
            
     
   
   
  x264 [info]: profile High, level 4.1
  x264 [info]: frame I:1334 Avg QP:14.48 size:282323
  x264 [info]: frame P:40770 Avg QP:15.81 size:124561
  x264 [info]: frame B:104047 Avg QP:18.08 size: 67628
  x264 [info]: consecutive B-frames: 6.9% 5.0% 14.7% 22.9% 16.6% 29.0% 3.3% 1.0% 0.7%
  Bị ám ảnh bởi một tội lỗi đã gây ra trong quá khứ, Hercules giờ đây trở thành một “tay lính đánh thuê” và cùng với năm bạn đồng hành trung thành, anh phiêu lưu khắp Hy Lạp, bán sức mạnh của mình để đổi lấy vàng và dùng danh tiếng lẫy lừng khiến kẻ thù khiếp sợ. Nhưng khi vị vua nhân từ của xứ Thrace và cháu gái ông nhờ đến sự giúp đỡ của Hercules để đánh bại một tên chúa tể tàn bạo khát máu, anh nhận ra rằng một khi thực thi công lý và giành lấy vinh quang, anh sẽ trở lại thành người anh hùng năm xưa, trở lại thành Hercules trong thần thoại...
  [MEDIA=youtube]GFqY089piQ4?[/MEDIA]​
  mHD
  Hercules.2014.Extended.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK
  Tải Về Với Pass congtruongit.com
  720p
  Hercules.2014.Extended.720p.BluRay.DTS.x264-TayTO.mkv
  Tải Về Với Pass congtruongit.com
  1080p
  Hercules.2014.Extended.1080p.BluRay.DTS.x264-HDMaNiAcS.mkv
  Tải Về Với Pass congtruongit.com

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  tieuquynhi xong

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  THanks. Mà không thấy up sub Việt

 4. #4
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi honganguyen
  THanks. Mà không thấy up sub Việt
  Sub giờ lên mạng thiếu gì bạn
  Sub của bạn đây:http://**************/subtitle/Hercules/4473.html
  p/s: thường xuyên ghé thăm 4rum nhé, sẽ cập nhật nhiều phim hay từ mhd đến 1080p )

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  [QUOTE="Mr Phạm"]Sub giờ lên mạng thiếu gì bạn :Khi (11): [/B][/COLOR]

 6. #6
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  pass fshare là gì thế @Mr.Phạm ,cái chất lượng 720p ấy

 7. #7
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi timgamechoi
  pass fshare là gì thế @Mr.Phạm ,cái chất lượng 720p ấy
  congtruongit.com

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. [Fshare/4share][PC]Age of Barbarian Extended Cut-CODEX
  Bởi hoangthikd trong diễn đàn Download Game Hành Động
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-14-2016, 10:04 PM
 2. [4share/Fshare] Hard Reset Extended Edition FULL ISO [5.7Gb]
  Bởi linhtitnb trong diễn đàn Download Các Loại Game Khác
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-25-2016, 06:18 AM
 3. [Fshare/4share][PC]Rivers Of Alice Extended Version-CPY
  Bởi Ricky1990 trong diễn đàn Download Game Phiêu Lưu, Kinh Dị
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-04-2015, 02:00 AM
 4. [Hành Động] The Legend Of Hercules 2014 720p Brrip - Huyền thoại Hercules
  Bởi dinhduongchobe trong diễn đàn Phim Hành Động
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-03-2014, 11:37 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-03-2014, 11:06 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •