Các mem pro giúp mình cái, mình Cần tìm driver tàu của con carc màn hình geforce 9800 GT tàu, mình tìm ko thấy, lên mạng tìm có cái gióng cài ko tương thích , mong mọi người giúp mình cái., trả lời mình càng nhanh càng tốt , nếu ko được có gì mình qua diễn đàn khác hỏi =))) , mình chờ đó