WanDrv (Easy DriverPacks) v6.2.2014.1109 cập nhật 2014.11.14 là bộ cài đặt driver offline cho mọi máy tính, từ các loại main, các hệ điều hành khác nhau. Chỉ cần tải về WanDrv đúng với hệ điều hành của bạn và 1 vài thao tác đơn giản, máy tính PC, laptop của bạn sẽ được cài driver các loại từ A - Z


Thông tin phiên bản:

Phiên bản Driver Package: 6.2.2014.1109
Phiên bản chính: 6.2.24.265
Hệ thống hỗ trợ: Windows XP (x86)、Windows 7 (x86/x64)、Windows 8.1/8 (x86/x64)、Windows 10 (x86/x64)
Ngôn ngữ hỗ trợ: đa ngôn ngữ (Tiếng Việt, tiếng Anh, Trung Quốc)

Update log:

[Win7 x64]
1, [graphics] Update Intel Intel Core i3 / Core i5 / Core i7 series chipset display driver version 10.18.10.3960
2, [graphics] Update nVIDIA GeForce8-GeForce900 series desktop / mobile graphics driver version 344.48
3, [graphics] increase Lenovo G50-70 notebook AMD graphics driver, fixes graphics problems identifying errors
4, [graphics] Update Intel GMA3600 graphics driver version 8.14.8.1091
5, [] Intel Chipset Intel Chipset Driver v9.4.4.1006 Replace v9.4.0.1016, blue screen problem to solve part of the machine
[Win7 x86]
1, [graphics] Update Intel Intel Core i3 / Core i5 / Core i7 series chipset display driver version 10.18.10.3960
2, [graphics] Update nVIDIA GeForce8 -GeForce900 series desktop / mobile graphics driver version 344.48
3 [graphics] increase Lenovo G50-70 notebook AMD graphics driver, fixes graphics problems identifying errors
4, [graphics] Update Intel GMA3600 graphics driver version 8.14.8.1091
5, [chipset] Intel Intel Chipset Driver v9.4.4.1006 replace v9.4.0.1016, blue screen problem to solve part of the machine
[Win10 / 8.1 / 8 x64]
1, [graphics] Update Intel Intel Core i3 / Core i5 / Core i7 series chipset display driver version 10.18.10.3960
2, [graphics] Update nVIDIA GeForce8-GeForce900 series desktop / mobile graphics driver version 344.48
3 [graphics] increase Lenovo G50-70 notebook AMD Graphics Driver
4, [card] Update AMD HDMI Driver 9.0.0.9905 version, repair blue screen problem
5] [Chipset Intel Intel Chipset Driver v9.4.4.1006 replace v9.4.0.1016, blue screen problem to solve part of the machine
6, [other devices] Added Fujitsu LH531 notebook system device drivers
[Win10 /8.1/8 x86]
1, [graphics] Update Intel Intel Core i3 / Core i5 / Core i7 series chipset display driver version 10.18.10.3960
2, [graphics] Update nVIDIA GeForce8-GeForce900 series desktop / mobile graphics driver version 344.48
3 , [graphics] increase Lenovo G50-70 notebook AMD Graphics Driver
4, [card] Update AMD HDMI driver version 9.0.0.9905, repair blue screen issue
5] [Chipset Intel Intel Chipset Driver v9.4.4.1006 replace v9. 4.0.1016 to resolve the blue screen problem machine
6, [other devices] Added Fujitsu LH531 notebook system device drivers
[WinXP x86]
1, [graphics] Update nVIDIA GeForce400-GeForce900 series desktop / mobile graphics driver version 344.48
2 [graphics] Join nVIDIA GeForce6-GeForce600 Series Desktop / Mobile Graphics Driver 301.42 version
3, [graphics] Intel Core significant driver 6.14.10.5437 replaced 6.14.10.5436
4, [graphics] Update Intel GMA3600 graphics driver version 1.15.0.3278
5, [card] correction Lenovo Tianyi Y200 Conexant sound card supports
6] [chipset Intel Intel Chipset Driver v9.4.4.1006 replace v9.4.0.1016, blue screen problem to solve part of the machine 7, [other devices] amendments HP H541 notebook driver does not install shortcuts The problem


Pass giải nén : mrbenhien

WinXP (x86)
http://www.fshare.vn/file/TYTHMJ50NT

Win7 (x86)
http://www.fshare.vn/file/TXKFZRA4ZT

Win7 (x64)
http://www.fshare.vn/file/T014P9Z03T

Win10/8.1/8 (x86)
http://www.fshare.vn/file/T3TZN8DBHT

Win10/8.1/8 (x64)
http://www.fshare.vn/file/TVSFVHF0KT

Link foder một số bản củ
http://www.fshare.vn/folder/T4PNF4WMXT