lúc mua máy về nó có sẵn live! central mình vẫn dùng webcam bt sau khi update thì nó ko nhận webcam nữa mình recovery lại win7 thì vẫn thế mình xóa đi down trên mạng về cài thì nó bi như này

bạn nào biết chỉ dùm mình với