nhấn chuột phải vào usb nhìn kỹ khác thấy dòng fomat