Em vừa mua cái laptop HP430 và đem nó ra làm con chuột bạch và đã mất hết driver.
Bác nào biết nó cần driver gì thì chỉ cho em và làm ơn share cho em với.
Bây giờ nó chỉ như 1 cục sắt không hơn không kém