CÁC ANH GIÚP EM VỀ CÁI USB NÀY NHA KO BIẾT NÓ BI SAO :Ma (54)::Ma (54):