Nhà sản xuất: Phyxion
Bản quyền: Freeware
Trên nền: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / 7
Kích thước: 5.2 MB

Driver Sweeper là 1 công cụ miễn phí cho phép bạn xoá bỏ các driver cũ trên máy tính của bạn.

Việc xoá bỏ các driver cũ khá quan trọng vì đôi khi chúng có thể gây ra các vấn đề về tương thích.

Bạn có thể sẽ cần đến nó mỗi khi cần phải cập nhật những driver mới cho hệ thống.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về