Tình hình là em mới mua 1 con VGA 9400GT 512 MB in china.Em tìm mãi mà vẫn không thấy driver đâu cả có bác nào biết giúp em với