Driver cài đặt card màn hình nVidia GeForce Go 7300 tích hợp trên laptop Dell Inspiron 6400/E1505
link down
http://adf.ly/5Drb
ấn skip để vào trang mediafire
pass : tech24.vn