Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là một sự kiện được tổ chức hàng năm ở nhiều quốc gia trên thế giới.