Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  17

  You Are Beautiful-You are so handsome


  Đạo diễn: Hong Sung Chan
  Diễn viên: Jang Geun Suk, Park Shin Hye, Lee Hong Ki, Jung Yong Hwa, UEE
  Nhà sản xuất: SBS
  Thể loại: Hài hước, Tình Cảm
  Tổng số: 16 tập
  Quốc gia: Hàn Quốc
  Năm sản xuất: 2009
  Nội dung:
  Phim là câu chuyện phía sau hậu trường, cuộc sống bình thường của một nhóm nhạc thần tượng. Tae Kyung và On Yoo đang tìm kiếm gương mặt mới cho nhóm nhạc thần tượng của họ. Tuy nhiên đến phút cuối thì thành viên mới bị chấn thương và em gái sinh đôi của anh ta là Mi Nyu, cải trang thành nam và thay thế cho anh trai mình...

  Giới thiệu nhân vật:


  Cảnh trong phim:

  Download:


  Mã:
  Tập 1 [HD]:
  P1: http://www.mediafire.com/?4nnzdhjx5uw
  P2: http://www.mediafire.com/?vjzmybomylt
  P3: http://www.mediafire.com/?neldh2y2mjt
  
  Tập 1 [Han Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/download.php?ylnwrbwje5z
  P2: http://www.mediafire.com/download.php?2jmnmmwnqyy
  P3: http://www.mediafire.com/download.php?4wkyzd5qmjq
  
  Tập 1 [Ental Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?dt1jyuzmhjy
  P2: http://www.mediafire.com/?tginywg0mmm
  P3: http://www.mediafire.com/?qtgmzyzqyxh
  
  Tập 2 [HD]:
  P1: http://www.mediafire.com/?rmykjyfzgnz
  P2: http://www.mediafire.com/?tjr0vftymgg
  P3: http://www.mediafire.com/?g5ajiwcamjj
  P4: http://www.mediafire.com/?myoktmkmm2z
  
  Tập 2 [Han Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?2zyqddjng2t
  P2: http://www.mediafire.com/?zirikjmyejw
  P3: http://www.mediafire.com/?ly0mzy3jdjq
  
  Tập 2 [Ental Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?mzzodmmehm5
  P2: http://www.mediafire.com/?lz1jhgiukm1
  
  Tập 3 [HD]:
  P1: http://www.mediafire.com/?lzqjnlmnmjn
  P2: http://www.mediafire.com/?mztmd3ttxzn
  P3: http://www.mediafire.com/?ztgdgzwtzdg
  P4: http://www.mediafire.com/?mvkymn3ding
  
  Tập 3 [Han Version]:
  http://www.mediafire.com/download.php?omy13mwynmg
  http://www.mediafire.com/download.php?oeywzrtjiln
  
  Tập 3 [Ental Version]:
  http://www.mediafire.com/?1kymzyinn4z
  http://www.mediafire.com/?yzytyij5imy
  
  Tập 4 [HD]:
  P1: http://www.mediafire.com/?mnzytkzin0m
  P2: http://www.mediafire.com/?jx0n3muuymz
  P3: http://www.mediafire.com/?ulkzmzt2mdn
  P4: http://www.mediafire.com/?zwwmmmzitmj
  
  Tập 4: [Han Version]
  http://www.mediafire.com/download.php?mhzktdzzijz
  http://www.mediafire.com/download.php?ywmme2n4niz
  
  Tập 4 [Ental Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?ojmzmnmmizh
  P2: http://www.mediafire.com/?njydnqgi0mv
  P3: http://www.mediafire.com/?jmxdntznzyy
  P4: http://www.mediafire.com/?24muzzmzk5z
  hoặc
  http://www.mediafire.com/?ghfymn3n2je
  http://www.mediafire.com/?24g2mwimoyl
  http://www.mediafire.com/?twt13uzgygz
  
  Tập 5 [HD]:
  P1: http://www.mediafire.com/?tytjmzntddy
  P2: http://www.mediafire.com/?i2g4bytzzyz
  P3: http://www.mediafire.com/?y4rzz5mtyl2
  P4: http://www.mediafire.com/?nwl0tnezhyn
  
  Tập 5 [Han Version]
  P1: http://www.mediafire.com/?on2venmhwzz
  P2: http://www.mediafire.com/?hw4yxnmtnui
  P3: http://www.mediafire.com/?2yd5mvyk5zm
  
  Tập 5 [Ental Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?njmymkduzfy
  P2: http://www.mediafire.com/?5yx1zvzm43j
  
  Tập 6 [HD]:
  P1: http://www.mediafire.com/?hdonm422jdk
  P2: http://www.mediafire.com/?yekzmmzdw2h
  P3: http://www.mediafire.com/?jzitjtqk0ky
  P4: http://www.mediafire.com/?t5zziznxdof
  
  Tập 6 [Han Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?k24yjwutuy2
  P2: http://www.mediafire.com/?dnqdz54jnnz
  P3: http://www.mediafire.com/?5ujuj4mdciy
  
  Tập 6 [Ental Version]
  P1: http://www.mediafire.com/?yyjj1mhjea5
  P2: http://www.mediafire.com/?nizyzjjktwy
  P3: http://www.mediafire.com/?20ydjwzygrt
  
  Tập 7 [Han Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?dzjwennmdm2
  P2: http://www.mediafire.com/?jnyyneqtozg
  P3: http://www.mediafire.com/?oykzd2i0yg2
  
  Tập 7 [Ental Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?xkidy4twn45
  P2: http://www.mediafire.com/?v23qiojjfzh
  P3: http://www.mediafire.com/?utmjzyjnojy
  
  Tập 8 [HD]:
  P1: http://www.mediafire.com/?moj0j5ymg21
  P2: http://www.mediafire.com/?zmwylzm0mwy
  P3: http://www.mediafire.com/?2dmn1i5myhg
  P4: http://www.mediafire.com/?jjmagr3k0j3
  P5: http://www.mediafire.com/?dtydegmtiyf
  
  Tập 8 [Han Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?ztiyacmkdmn
  P2: http://www.mediafire.com/?jyhmmqmjjnu
  P3: http://www.mediafire.com/?hzy2nimomjy
  
  Tập 8 [Ental Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?y4igrqyw0zc
  P2: http://www.mediafire.com/?dnzwywzmirz
  P3: http://www.mediafire.com/?ovj5lmmg24z
  
  Tập 9 [HD]:
  P1: http://www.mediafire.com/?oc4ynhkjnfe
  P2: http://www.mediafire.com/?t5jmoj2yo0y
  P3: http://www.mediafire.com/?ijtmzmhmyqm
  P4: http://www.mediafire.com/?ydizjrtivno
  
  Tập 9 [Han Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?txo2y2mmynm
  P2: http://www.mediafire.com/?ndknjyeihym
  P3: http://www.mediafire.com/?lzxzzgujycy
  
  Tập 9 [Ental Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?gzzmdjymzzb
  P2: http://www.mediafire.com/?h2qgygzemtt
  P3: http://www.mediafire.com/?wkqiuj51nzd
  
  Tập 10 [HD]:
  P1: http://www.mediafire.com/?yydmgnjimdm
  P2: http://www.mediafire.com/?xtebdownwk4
  P3: http://www.mediafire.com/?ymzfzntmwg1
  P4: http://www.mediafire.com/?ntjdzyqdidy
  
  Tập 10 [Han Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?kzz2oym2wgd
  P2: http://www.mediafire.com/?zzyzq3z4vz3
  
  Tập 10 [Ental Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?zjtdjmq4rfz
  P2: http://www.mediafire.com/?wu1imryjm3j
  P3: http://www.mediafire.com/?nzkgdmxihie
  
  Tập 11 [HD]:
  P1: http://www.mediafire.com/?g24m2nnjg2m
  P2: http://www.mediafire.com/?nmmy1hwjzfa
  P3: http://www.mediafire.com/?zzmymxnym1i
  P4: http://www.mediafire.com/?oznmgzyymhw
  
  Tập 11 [Han Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?zmygwdm3gdm
  P2: http://www.mediafire.com/?2qw3r5mztt2
  P3: http://www.mediafire.com/?yzitwmjjmny
  
  Tập 11 [Ental Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?fo3wymzcnzv
  P2: http://www.mediafire.com/?jjyum42yhn2
  P3: http://www.mediafire.com/?mmgikntfxm2
  
  Tập 12 [HD]:
  P1: http://www.mediafire.com/?ymdg0azz4tt
  P2: http://www.mediafire.com/?jzqwnmnmmoy
  P3: http://www.mediafire.com/?u0z5mlhzdzk
  P4: http://www.mediafire.com/?2nydznnmy2l
  
  Tập 12 [Han Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?zlwiojuyyaw
  P2: http://www.mediafire.com/?ukynj50yg0l
  P3: http://www.mediafire.com/?wfzwmmmyjzw
  
  Tập 13 [HD]:
  P1: http://www.mediafire.com/?wgmitnnwrmm
  p2: http://www.mediafire.com/?coyigwzmmyz
  P3: http://www.mediafire.com/?ymydjdmid2m
  P4: http://www.mediafire.com/?wi1tnhbzzw2
  P5: http://www.mediafire.com/?ddmny1himtj
  
  Tập 13 [HAN Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?omg5iozuzyw
  P2: http://www.mediafire.com/?2gvh2a2wi0y
  P3: http://www.mediafire.com/?dxyyzjgatjm
  
  Tập 13 [Ental Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/download.php?2mg1ewdu2ci
  P2: http://www.mediafire.com/download.php?zzwmtyzzmtn
  P3: http://www.mediafire.com/download.php?zfmmnn2ttdz
  
  Tập 14 [HD]:
  P1: http://www.mediafire.com/?entymznrgw4
  P2: http://www.mediafire.com/?xmzmknhymdz
  P3: http://www.mediafire.com/?2mrzqwtjjmm
  P4: http://www.mediafire.com/?ovmdjyg23du
  
  Tập 14 [HAN Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?ziohdhwzzhw
  P2: http://www.mediafire.com/?njz0nqioy5m
  P3: http://www.mediafire.com/?qjizlzdjnxd
  
  Tập 14 [Ental Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?4jhwzhnztnl
  P2: http://www.mediafire.com/?izwwynyyizm
  P3: http://www.mediafire.com/?iyjznizyzzz
  
  Tập 15 [HD]:
  http://www.megaupload.com/?d=MODB0FRQ
  Pass: KSTK-krfilm.net
  
  Tập 15 [Ental Version]:
  P1: http://www.mediafire.com/?ywjojqgmjzf
  P2: http://www.mediafire.com/?jwm2vyjjyqo
  P3: http://www.mediafire.com/?4m2mhbygemd
  
  Tập 16 [HD]:
  http://www.megaupload.com/?d=FC61K5O1
  Pass: KSTK-krfilm.net
  
  Tập 16 [Ental]:
  http://megashare.vnn.vn/download.php?id=7302D7593
  http://megashare.vnn.vn/download.php?id=AF13203D3

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Có sub không bạn??? Chưa được xem phim này không biết hay không

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  mấy h rôi còn xem phim này )

 4. #4
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  3
  chán quá lên mạng search thấy hay hay nên xem thử

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. 3D Beautiful Roads Livewallpaper - Những con đường kì bí
  Bởi manangiam trong diễn đàn Theme for SmartPhone
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-01-2013, 04:01 AM
 2. Beautiful Notes for Honeycomb 1.03
  Bởi vanvan.audio trong diễn đàn Soft for SmartPhone
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-30-2013, 02:10 PM
 3. Ghost XP3 Beautiful
  Bởi phuong1109 trong diễn đàn Operating System
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 12-16-2011, 03:19 PM
 4. Mẹo tán gái cho những anh chàng NO HANDSOME
  Bởi quocbaonh08 trong diễn đàn Mẹo Vặt Trong Cuộc Sống
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 01-04-2011, 11:23 PM
 5. Bye Bye Beautiful - Nightwish ...
  Bởi hai0chin trong diễn đàn Nhạc Nước Ngoài
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 09-11-2010, 07:33 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •