Có vấn đề nhập khẩu MXF và MXF, diện tích bắn bằng cách ghi lại các thiết bị như máy quay phim Panasonic P2 và máy quay phim Canon XF để FCP 6/7 / X, iMovie, hay Adobe Premiere Pro? Pavtube iMixMXF là phải ở đây để chuyển đổi nguồn MXF cho cả hai video được hỗ trợ bởi các thiết bị khác nhau và các định dạng video tương thích với phần mềm chỉnh sửa như FCP 6/7 / X, iMovie, FCE, Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro, After Effects, vv sức mạnh của ma thuật chuyển đổi MXF này là để bảo vệ và trộn các bản nhạc cũng như đầu ra đa theo dõi MKV / MP4 / MOV. Thêm vào đó, kinh nghiệm 3D có thể thu được bằng cách chuyển đổi video 2D sang 3D MXF MKV / MP4 / MOV / WMV / AVI với Side-by-Side, Top-Bottom, hoặc ảnh hưởng Anaglyph. Nhận phiên bản Windows để bắt đầu MXF chuyển đổi video trên máy tính Windows.

Liên kết sản phẩm: http://www.multipelife.com/imixmxf
Download Link: http://download.pavtube.com/imixmxf-mac/imixmxf_setup.dmg

:Khi (1): :Khi (11):