Chào các bạn!Mình rất quan tâm đến những phần mềm như thế này nên lập 1 topic ở đây mong các bạn hưởng ứng.Chúc các bạn luôn vui vẻ!
Đầu tiên xin mở màn bằng phần mềm copy/giả lập CD-DVD Padus.DiscJuggler.Pro.V4.60.1214 (full verrsion).Phần mềm này là dân in sang băng đĩa lậu chuyên dùng để sao lưu đĩa phim,ca nhạc CD,DVD với số lượng lớn vì trong 1 lúc có thể burn trên nhiều ổ đĩa tùy thích,và nhiều ứng dụng khác...

<div style="text-align: center">
</div>Support for Windows® 95/98/Me/NT/2000/XP/2003

Independent ASPI layer

Shared Network Writer(s) for CD/DVD writing over LAN/WAN

Single NT service for the complete server front-end and back-end

CD writing methods:

Track-At-Once

Session-At-Once

Disc-At-Once

RAW Disc-At-Once (with full PQ/R-W sub-code support and the ability to burn multiple sessions at once)

DVD writing methods:

Session-At-Once

Disc-At-Once

CD-TEXT (read and write)

CDDB (on-the-fly conversion to and from CD-TEXT, ID3 tags, and Windows Media tags)

Multiple indexes with variable gaps and hi-speed transitions search

High speed DAE with multiple jitter correction and resynchronization algorithms

ISRC and UPC

Low level algorithms for ECC/EDC scrambling and full PQ sub-code generations

On-the-fly high speed compression and decompression of MP3 and WMA audio streams

Support for CD+G (Karaoke) encoding and decoding

Automatic repair of invalid VIDEO_TS structures

Support for setting DVD-ROM BookType

Nhấn Vào Đây Để Tải Về