WinAVI Video Converter - Phần mềm để biến đổi AVI thành MPEG, AVI thành VCD, AVI thành DivX, AVI thành DVD, MOV thành AVI, tất cả video định dạng AVI/WMV/RM và ghi đĩa VCD/SVCD/DVD.

WinAVI Video Converter rất dễ để sử dụng và nó là một phần mềm chuyên gia.Nó hỗ trợ hầu như tất cả định dạng file, gồm AVI, MPEG/ MPEG 1/2/4, VCD/DVD/SVCD, DivX, ASF, WMV, RM, QuickTime MOV MP4, và Flash SWF. Và nó có khả năng nén và giải nén file video. Nó biến đổi toàn bộ AVI movie thành DVD trong 90 phút.

Tính năng đặc trưng của "WinAVI Video Converter":
- Biến đổi nhanh AVI thành VCD/SVCD/DVD và hỗ trợ burning.
- Nén và giải nén video, tốc bộ biến đổi nhanh nhất so với phần mềm khác trong hiện tại. Biến đổi toàn bộ bất kỳ định dạng nào thành DVD chỉ trong 90 phút, thành SVCD chỉ trong 60 phút và VCD trong 30 phút.
- Biến đổi tất cả dạng video thành MPEG1/2 VCD/SVCD/DVD và burning chúng.
- Real Dolby AC3 mã hóa audio file.
- Real DVD Navigator bao gồm cả mã hóa.
- Biến đổi tất cả dạng video thánh AVI/DivX/XVid.
- Biến đổi tất cả dạng video thành ASF/WMV.
- Biến đổi tất cả video thành RM (Real Video).
- Hỗ trợ dạng QuickTime .MOV và Flash .SWF.
- Chọn để xem trước video real-time hoặc non real-time. Điều đó có nghĩa là bạn có thể xem video khi bạn đang biến đổi.
- Chọn để tự động shutdown máy tính của bạn khi hoàn tất sự biến đổi.

Home Page
http://www.winavi.com/

Link download:
Tải Về Với Pass congtruongit.com