Có cách nào chuyển một tập tin PowerPoint với phần đuôi .PPT thành đuôi .SWF (dạng thức Flash) không? Xin thưa là có! Và bạn cũng không phải mất tiền vì chuyện đó! Vì PPT2SWF là một chương trình miễn phí cho phép bạn thực hiện ước mơ đó của mình.

Sau khi download về, bạn giải nén, sau đó chạy tập tin PPT2SWF.EXE, nạp tập tin PowerPoint dạng .PPT, sau đó cho biết thư mục và tên tập tin kết xuất dạng Flash với phần đuôi .SWF.

Chọn mục File - Start và... ngồi chờ, thế là bạn sẽ có một tập tin Flash giống hệt tập tin PPT mà bạn đã có. Chương trình cho phép bạn thay đổi chất lượng tập tin kết xuất Flash từ 1 - 100%. Hẳn nhiên, nếu bạn chọn chất lượng càng cao, thì kích thước tập tin thu được càng lớn. (H.2)

Và ngoài ra, chương trình cũng mở rộng khả năng lựa chọn để bạn tạo ra những tập tin Flash với các kích thước mặc định thay đổi từ 67 x 50 điểm ảnh cho đến mức tối đa là 800 x 600 điểm ảnh.

Để chương trình có thể hoạt động tốt, hệ thống của bạn cần có:

Máy tính với 64MB RAM, CPU ít nhất 450MHz.

PowerPoint đã được cài đặt trong hệ thống và thư viện chạy (run-time) VB6

Còn chờ gì nữa mà không tải nó tại ĐÂY