Mọi người ơi, ai biết hay có pm ART PLUS DIGITAL PHOTO RECOVERY đã CRACK, cho mình xin đi, mình chụp hình nguyên 1 ngày mak về mất hết rồi. Xin mọi người giúp mình với, chân thành cảm ơn mọi người! :Sad-Numb: