+ K-Lite Codec Pack là một chương trình tích hợp, cho phép bạn có thể xem, nghe được hơn 90% tất cả các định dạng phim nhạc mà bạn tải về từ Internet. Sau khi cài đặt K-Lite Codec Pack về máy, K-Lite Codec Pack sẽ giống như những tiện ích bổ sung cho Windows Media Player có thể chơi được các đinh dạng phim khó chịu như *.mov, *.flv, *.rm, *.rmvb, *.mkv, *.avi, *.swf, *.wmv, *.mpg....
+ Hoặc bạn cũng có thể sử dụng trình chơi nhạc Media Classic.

Link Download: (MF)

Nhấn Vào Đây Để Tải Về