<span style=""></span>

Haihaisoft Universal Player
cung cấp những cách thức tuyệt vời mới để lưu trữ và thưởng thức mọi loại nhạc, video, hình ảnh và TV thu được của bạn. Nó hỗ trợ chơi hơn 400 định dạng âm thanh và các file âm thanh được bảo vệ bởi DRM – X. <span style="text-decoration: underline">Haihaisoft Universal Player tích hợp sẵn bộ ActiveX Player trực tuyến hỗ trợ xem các file âm thanh trực tuyến được bảo vệ hoặc không bảo vệ một cách trơn tru. Với Haihaisoft Universal Player được nhúng trong trình Internet Explorer, bạn có thể dễ dàng xem nội dung file âm thanh và trên mạng cùng nhau.</span>

Haihaisoft Universal Player hỗ trợ xem được hơn 400 định dạng, bao gồm WMV (Window Media Video), WMA (Window Media Audio), ASF, WMS, DVD, VCD, SVCD, MOV, RM, RMVR, AVI, MPEG, WMV, 3GP, FLV, SWF, MP3, AMR, M4A, ACC, OGG, MIDI, GIF, JPEF và hơn thế nữa. Điều quan trọng nhất là mọi tính năng mạnh mẽ đó đều miễn phí.

Haihaisoft Universal Player tương đương với: Windows Media Player, Real Player, Adobe Flash Player, Apple QuickTime Player, PowerDVD, Flash Video (flv) Player, Internet Explorer.

Với <span style="color: DimGray">Haihaisoft Universal Player nhúng vào trình duyệt Internet Explorer, bạn có thể dễ dàng chơi được các media trên Internet.

Haihaisoft Universal Player có thể chơi được hầu hết các định dạng như WMV (Windows Media Video), WMA (Windows Media Audio), ASF, WMS, DVD, VCD, SVCD, MOV, RM, rmvb, AVI, MPEG, WMV, 3GP, flv, swf, MP3, AMR , M4A, ACC, OGG, MIDI, GIF và các tập tin định dạng JPEG.</span>

Haihaisoft Universal Player tương đương với :
• Windows Media Player
• Real Player
• Adobe Flash Player
• Apple QuickTime Player
• PowerDVD
• Flash Video (FLV) Player
• Internet Explorer

nguồn links:congtruongit.com
Nhấn Vào Đây Để Tải Về