MediaCoder là ứng dụng miễn phí (mã nguồn mở) dùng để chuyển đổi audio/video, có sức mạnh tương đương với những phần mềm audio/video nổi tiếng, là thành quả của cộng đồng mã nguồn mở.

Khi xử lý video, MEncoder là thứ duy nhất bạn cần đến, chương trình hõo trợ gần như tất cả các định dạng lưu trữ/nén hiện có, kết hợp với nhiều tính năng lọc hình ảnh rất đáng giá.
Về mặt âm thanh mà nói, MPlayer & Winamp đều cho phép bạn dùng plugins để cung cấp thêm các bộ giải mã/mã hóa, nhưng với MediaCoder bạn chỉ cần chuyển đổi file qua lại giữa các định dạng mà chẳng cần thêm bất cứ thao tác nào.

Các định dạng được hỗ trơ:

- MP3, Vorbis, AAC, AAC+, AAC+v2, MusePack, Speex, AMR, WMA, RealAudio, mp3PRO*
- FLAC, WavPack, Monkey's Audio, OptimFrog, AAC Lossless, TTA, WAV/PCM, Waveform
- H.264, XviD, DivX, MPEG 1/2/4, Theora, Flash Video, Dirac, 3ivx*, RealVideo*, Windows Media Video
- AVI, MPEG/VOB, Matroska, MP4, PMP, RealMedia*, ASF, Quicktime*, OGM*
- CD, DVD, VCD, SVCD, CUESheet*, HTTP*, FTP*, RTSP*, UDP*

nguồn links: congtruongit.com

Nhấn Vào Đây Để Tải Về