Windows 7 Codec Pack đã được tạo ra để làm cho cài đặt chính của codec, bộ lọc, plug-in và một splitter khoe. Đó là một đơn giản để cài đặt gói codec âm thanh và video / bộ lọc / splitter được sử dụng cho sân chơi âm nhạc và trở lại tập phim. Sau khi cài đặt, bạn sẽ có thể phát 99,9% của các tập tin trên internet.

Cũng bao gồm trong các gói một số encoder codec's, cho phép bạn mã hóa ảnh trong các định dạng như DivX. XviD, x264 và nhiều hơn nữa trong các ứng dụng mã hóa của bạn yêu thích rất nhiều. Gói cho phép phát lại của hầu hết mọi loại tập tin trong sự tồn tại, chỉ ngoại lệ được định dạng thương mại đó có yêu cầu một cầu thủ đặc biệt.


Các gói là dễ cài đặt, trong khi cũng cung cấp các cài đặt nâng cao cho người dùng cao cấp:

• Để cài đặt đơn giản, chọn "Cài đặt dễ dàng".
• Đối với các tùy chọn cài đặt nâng cao chọn "chuyên gia cài đặt".

Chăm sóc đặc biệt đã được dùng để cho gói:

• Nghe nhiều loại rất lớn của Audio / Video file.
• Miễn phí các cuộc xung đột.
• Nguyên nhân tối thiểu tác động đến hiệu năng hệ thống (đĩa không gian sử dụng, registry và ổn định).
• Tương thích đầy đủ với Microsoft Windows 7.

Đóng gói thành phần:

● DivX 7,2 Pro Video Codec.
● DivX h.264 Video (Decoder) Codec.
● DivX Web Player 1.5.0.52 plugin trình duyệt.
● VAQ XviD 1.2.1 Video (Encoder) Codec - Koepi's 04/12/08 Build.
● ffdshow Video Codec 20090804 Revision 3.054 bởi clsid.
● Microsoft - Windows Media 9 Video Codec 9.0.1.369.
● On2 Technologies VP7 Video (Decoder) Codec 7.0.8.
● On2 Technologies VP6 Video Codec 6.4.2.
● Flash Video Splitter 1.2.908.
● AC3Filter 1.63b.
● AC3File 0.7b.
● Spdifer 0.3b.
● Core AAC Playback Filter 1.2.0.573 + AAC Parser Filter 1.1.0 By Tom Judd.
● Core Vorbis Playback Filter 1.1.0.79 + OGG Splitter 1.2.908 By Gabest.
● RadLight OFR Playback Filter 1.0.0.1 - for OptimFROG.
● Lame MP3 3.98.2 ACM Codec.
● DSP-worx Bass nguồn lọc 1,11.
● Haali Media Splitter 11/01/09 - For MP4, MKV, OGM và các tập tin chứa AVI.
● Nguồn Matroska Splitter 1.2.908.
● RealMedia Source Splitter 1.2.908.
● Nguồn MP4 Splitter 1.2.908.
● Nguồn MPEG Splitter 1.2.908.
● AVI - AC3/DTS Converter + DTS/AC3 Source Filter By Gabest.
● VSFilter 2.39.5 - Subtitle Reader.
● CDXA Reader - Còn được gọi là Form 2 Mode 2 CD hoặc XCD.
● GSpot Codec Information Appliance 2.70a.
dịch bởi translate.google
<div style="text-align: left">nguồn links: congtruongit.com

Nhấn Vào Đây Để Tải Về

</div>